31st Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association

View Abstract

Video Presentation - 4

Thoracoscopic Excision of a Mediastinal Gastric Duplication Cyst in an Infant

Background: Alimentary tract duplications are considered to be a relatively rare congenital abnormalities. They can be found anywhere from the tongue to the anus, and only 20% of them are located in the thorax. Gastric duplications account for less than 4% of all enteric duplications. Here we report a case of mediastinal gastric duplication cyst removed thoracoscopically 

Case: Forty-day old infant with an unremarkable prenatal and natal history presented with respiratory distress. Computed tomography revealed a 4 cm mediastinal cystic lesion. Thoracoscopic excision was performed with a preoperative diagnosis of bronchogenic cyst. Histopathological examination revealed gastric duplication cyst. Postoperative course was uneventful and the patient is doing well during 8 months follow-up
Conclusion: Thoracoscopic resection is a safe and effective method of treating foregut duplications. Morbidity and cosmesis are improved by avoiding thoracotomy. Thoracoscopic resection should be considered asm the first-line therapy for these benign masses.

İnfantta Mediastinal Gastrik Duplikasyon Kistinin Torakoskopik Olarak Çıkarılması

Giriş: Gastrointestinal kanalın duplikasyon kistleri seyrek konjenital anomalilerdendir. Dilden anüse kadar gastrointestinal sistemin herhangi bir yerinde olabilirler ve içlerinden yalnızca % 20 kadarı toraksta yerleşir. Gastrik duplikasyon kistleri ise tüm intestinal duplikasyonların sadece % 4’ü kadardır. Bu çalışmada torakoskopik olarak çıkarılan bir gastrik duplikasyon kistinin sunulması amaçlandı.

Olgu sunumu: Doğum öncesi ve doğum sırasında herhangi bir sorunu olmayan 40 günlük süt çocuğu, solunum sıkıntısı ile getirildi. Bilgisayarlı tomografisinde 4 cm’lik mediastinal kistik lezyon görüldü. Bronkojenik kist ön tanısı ile torakoskopik eksizyon yapıldı. Histopatolojik tanı gastrik duplikasyon kisti olarak bulundu. Ameliyat sonrası herhangi bir problemle karşılaşılmadı ve hasta 8 aylık izlemde sağlıklı seyretti.

Sonuç: Ön barsak duplikasyonlarında torakoskopik rezeksiyon güvenli ve efektif bir yöntemdir. Kozmetik sonuç ve morbidite açısından da sonuçlar torakotomi ile karşılaştırıldığında yüz güldürücüdür. Benzer benign kitlelerde torakoskopik rezeksiyon ilk tedavi seçeneği olarak düşünülmelidir.

Close