31st Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association

View Abstract

Oral Presentation - 144

24 years of experience in the gastrointestinal duplication cyst

Introduction: Gastrointestinal duplications are rare congenital anomalies that can be seen anywhere from mouth to anus. There are tubular or cystic duplications which can be symptomatic generally at  the first decade of the life. 

Material-Method: 39 patients diagnosed with gastrointestinal duplication who have been treated in our clnic between 1989-2013 were included in this study. Retrospectively, we analized these patients according to their ages, symptoms, operational findings, surgical techniques and clinical results.

The patients’ ages range between  1 day and 10 years old and their mostly seen symptoms are vomiting, bloody faeces, abdominal palpable mass and abdominal pain. During the operations, 30 of our patients got a resection of the involved intestinal segment, 6 patients got a resection of  the duplicational, 2 of them got a wedge resection and 1 got a Wrenn operation. Histopathological examination revealed ectopic gastric mucosa in 11 cysts. 1 patient died due to neonatal sepsis. Other long-term follow-up patients experienced no problems.

Conclusion: Surgical treatment of the duplicational cysts is the resection of the cyst with releated intestinal segment but if the cyst is only mesenteric -which is unrelated to any intestinal segment- resection of only the cyst is advised. In the case of a long tubular duplicational cyst that is only presented at the small bowel mucosa, mucosal resection is enough. As the rate of prenatal diagnosis has increased, duplicational cysts can be treated without any complications.

 

24 yıllık gastrointestinal duplikasyon deneyimimiz

Giriş: Gastrointestinal duplikasyonlar ağızdan anüse kadar herhangi bir yerde görülebilen nadir konjenital anomalilerdir. Kistik ya da tubuler olabilen duplikasyonlar genellikle ilk dekatta semptomatik olurlar

Materyal-Metod: Çalışmamızda kliniğimizde 1989-2013 tarihleri arasında gastrointestinal duplikasyon tanısı ile tedavi olmuş 39 hasta yaşları, başvuru yakınmaları, ameliyat bulguları, uygulanan cerrahi tedavi yöntemi ve sonuçları geriye dönük olarak incelendi.

Yaşları 1 gün ile 10 yaş arasında değişen hastaların en sık başvuru yakınması kusma, kanlı kaka yapma, karında ele gelen kitle ve karın ağrısıydı. 30 hastaya kist ile beraber segmenter barsak rezeksiyonu, 6 hastaya kistik kitle eksizyonu, 2 hastaya kist ile beraber wedge rezeksiyon, 1 hastaya da Wrenn operasyonu yapıldı. Histopatolojik incelemede 11 kist içerisinde ektopik gastrik mukoza saptandı. 1 hasta yenidoğan sepsisi nedeniyle kaybedildi. Diğer hastaların uzun dönem takiplerinde sorun yaşanmamıştır.

Tartışma: Duplikasyonların cerrahi tedavinin komşu barsak segmentiyle beraber eksizyon olmasına rağmen barsak duvarından uzakta mezenterik yerleşimli kitlerde  eksizyonu yeterlidir. İnce barsağı tutan uzun tubuler duplikasyonlarda da  mukozanın çıkarılması yeterlidir. Son zamanlarda prenatal tanının artmasıyla duplikasyonlar  komplike olmadan tedavi edilmektedir.

 

Close