31st Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association

View Abstract

Poster - 49

A rare pancreatic tumor: solid pseudopapillary tumor

Introduction: A solid pseudopapillary tumor of the pancreas (SPT) is rare, mostly seen in adolescent girls and young women. Patients generally present with non-specific abdominal pain or epigastric mass. Despite being of a low-grade malignancy, it often invades surrounding organs or blood vessels.

In our study we presented a SPT case rarely seen in our clinic.

Case: A 15 year old female patient presented to us with abdominal pain. The patient's physical examination revealed a mass palpated in the left upper quadrant. In the abdominal MRI, a smooth edged mass of 11 cm in diameter with  solid and cystic areas detected at the panceas tail in cole proximity with splenic veins. Following preoperative preparations, distal pancreatectomy with splenectomy was performed. Patient was discharged at the 10th day of post-op follow up with no problems.Solid pseudopapillary tumor with no tumor cells on the surgical border  No metastasis or recurrence were detected during the patient’s pediatric oncology and pediatric surgery follow up.

Conclusions: Despite being benign, SPT can invade adjacent structures. Because curative treatment is total excision of the tumor, total pancreatectomy for the tumors that origin from the head of pancreas, and distal pancreatectomy for the ones located at the tail of pancreas, would be sufficient. Splenectomy in patients with splenic vascular invasion are recommended. 

 

Nadir bir pankreas tümörü: solid psödopapiller tümör

Giriş: Pankreasın solid psödopapiller tümörü (SPT) çoğunlukla adölesan kız ve genç bayanlarda görülen nadir bir tümördür. Hastalar genellikle nonspesifik karın ağrısı veya epigastrik kitleyle başvururlar. Düşük gradeli bir malignite olmasına rağmen genellikle çevre organlara veya damarlara invazyon gösterebilir.

Çalışmamızda kliniğimizde nadir görülen SPT  bir olguyu sunduk

Olgu: 15 yaşında kız hasta karın ağrısı şikayeti ile tarafımıza başvurdu. Hastanın fizik muayenesinde sol üst kadranda kitle palpe edildi. Çekilen abdominal MR’ında pankreas kuyruğunda splenik damarlar ile yakın komşulukta 11 cm çapında düzgün sınırlı, solid ve kistik alanlar içeren kitle saptandı. Hastaya pre-operatif hazırlıklarını takiben kitle ile beraber distal pankreatektomi+splenektomi yapıldı. Post-op takiplerinde sorun olmayan hasta post-op 10.günde taburcu edildi. Hastanın patoloji sonucu cerrahi sınırda tümör hücresi görülmeyen solid psödopapiller tümör olarak geldi. Takipleri çocuk onkolojisi ve çocuk cerrahisi tarafından izlenen hastada metastaz veya nüks saptanmadı.

Tartışma: SPT iyi huylu olmasına rağmen çevre yapılara invazyon yapabilmektedir. Tümörün küratif tedavisi total eksizyon olduğu için pankreas başında yerleşenler total pankreatektomi, kuyruk kısımında yerleşenlere distal panreatektomi yeterlidir. Splenik damar invazyonu olanlarda splenektomi yapılması önerilmektedir.

Close