31st Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association

View Abstract

Poster - 24

ACCIDENTAL INTRAVENOUS INFUSION OF EXPRESSED BREAST MILK IN A NEONATE

Background and aim: Previous papers about inadvertent intravenous(iv) administration of the breast milk have reported complications such as osmolarity, microembolism, hipersensitivity and septicemia. We present a premature infant who was accidentally given 25 mL of expressed breast milk (EBM) intravenously over a 2-hour period.

Case Report: A premature neonate born at 34 weeks’ of gestation with a birth weight of 1700 g. He was ventilated for 2 days with the diagnosis of hyaline membrane disease in NICU. On the third day of life, he was operated because of intrauterine ileal perforation due to meconium ileus.  On the 18th postnatal day, he had resection of the ileum and terminal ileocecostomy due to NEC perforation; and he was operated due to multiple closed perforations on the jejunum and ileum and a new end-jejunoileoostomie was created 45.cm above the Treitz on 39th days of life. He was receiving a combination of continuous nasogastric feed of EBM and TPN(containing lipid) due to small bowel syndrome. At the age of two months his mother who was taking care of him, reconnected the nasogastric line to the iv site and the iv line to the nasogastric tube after changing his clothes, though she was told not to touch to the lines without a nurse near her. Culture of the EBM and blood culture of the baby grew the same organism; fortunately sepsis and pulmoner embolismus were cured with antibiotic therapy until fifteenth days of event. Having survived this event he is still on TPN and enteral feeding due to small bowel syndrome.

Conclusion: This patient’s nonfatal outcome may be related to mild microembolism of pulmonary system and immediate supportive treatment starting from the first moment of the milk administration. Particular care should be taken when a patient has more than one catheter implanted. Not only mothers, but also health care professionals must give more attention to these babies especially during individual room care.

YENİDOĞANDA YANLIŞLIKLA ANNE SÜTÜNÜN DAMARDAN VERİLMESİ

Giriş ve Amaç: Yanlışlıkla yapılan intravenöz anne sütü infüzyonu ile ilgili makalelerde hiperosmolarite, mikroemboli, hipersensivite ve septisemi gibi komplikasyonlar tanımlanmıştır. Bu çalışmada; intravenöz yoldan, 2 saatten daha uzun sürede, yanlışlıkla 25 ml anne sütü verilen, prematüre bir yenidoğanı sunuyoruz.

Olgu Sunumu: 29 haftalık 1700 gram doğan prematüre erkek bebek, yoğun bakım ünitesinde Hyalin Membran Hastalığı nedeniyle iki gün ventilatörde kaldı. Postnatal üçüncü gününde, mekonyum kistine bağlı ileal perforasyon nedeni ile opere edildi. Postnatal 18. gününde NEK perforasyonu gelişimi sonucu yapılan ameliyatında; ileum rezeksiyonu ve multipl barsak onarımları yapıldı ve ileoçekostomi oluşturuldu. Son olarak, postnatal 39. gününde; jejunum ve ileumda meydana gelen multipl kapalı perforasyonlar nedeniyle yapılan operasyonda Treitz’dan itibaren 45. cm’de yeni bir end-jejunoileostoma oluşturuldu. Kısa barsak sendromu oluşması nedeniyle; nazogastrik yoldan sürekli anne sütü infüzyonu ile enteral beslenme yanısıra lipid içerikli TPN verildi. İki aylık olduğunda; annesi tarafından üzeri değiştirilirken, hemşirelerin bilgisi dışında çıkarılan nazogastrik ve intravenöz bağlantıları, yine annesi tarafından yanlış şekilde bağlandı. Hastada, anne sütünün kontaminasyonuna bağlı septisemi gelişti ve yapılan antibiyotik ve destek tedavisine olumlu yönde cevap verdi. Destekleyici bakım sayesinde pulmoner emboli ve septisemiyi yaklaşık iki haftada atlatan hastamız, kısa barsak sendromu nedeniyle şu anda halen TPN almakta ve enteral beslenmeye devam edilmektedir.  

Sonuç: Bu hastanın ölümcül olmayan seyri; pulmoner sistemde gelişen hafif derecedeki mikroembolilerle ve sütün verildiği ilk andan itibaren yapılan yoğun destekleyici tedaviyle ilişkili olabilir. Hastada birden fazla kateter olduğunda, özel ve dikkatli bir bakım uygulanmalıdır. Sadece anneler değil tüm sağlık çalışanları özel bakım odalarındaki bu bebeklerin bakımında daha dikkatli olmalıdır.

Close