31st Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association

View Abstract

Poster - 161

Littre’s Hernia in a Premature Infant

Introduction: Littre’s hernia was originally defined by Reinke in 1841 as ‘‘the presence of a Meckel’s diverticulum” in any hernial sac.’’ It is generally difficult to differentiate from other types of hernia until complications arise. It is a rare and accidental finding at any age, but it is absolutely exceptional in premature infants to our knowledge, it is has not been reported in premature infants previously. Herein, we report a case of Littre’s hernia in a premature infant.

 

Case report: 45 day old, male infant who was born prematurely 1550gr at 33th week presented with a sudden swelling in the right groin without signs of intestinal obstruction Attempts to reduce the swelling were only partially successful. Immediate surgery was decided upon, and an intestinal loop attached to the hernia sac was found. After dissection, it was found to be a large Meckel’s Diverticulum. Wedge resection and anastomosis of the diverticulum and high ligation of the hernia sac was done. Postoperative course was uneventful and the patient was discharged on 4th postoperative day. Histopathological investigation was consistent with Meckel’s Diverticulum.

 

Conclusion: Littre’s hernia is a rare complication of Meckel’s Diverticulum, is truly exceptional in early infancy. It can be seen in premature infants as well. Wedge resection of the diverticulum inside the hernia sac is easy and safe in premature infants.

Prematür Bir Bebekte Littre Fıtığı

Giriş: Littre fıtığı; 1841 de Reike tarafından herhangi bir fıtık kesesinin içerisinde Meckel Divertikülü’nün bulunması olarak tanımlanmıştır. Çocuklukta çok ender görülen Littre fıtığı, prematür bebeklerde daha önce tanımlanmamıştır. Bu nedenle prematür bir bebek görülen Littre fıtığı olgusunun paylaşılması amaçlandı.

Olgu sunumu: 33 haftalık 1500 gram doğan erkek hasta 45 günlükken sağ kasıkta redükte olmayan şişlik ile getirildi. İnkarsere kasık fıtığı ön tanısı ile ameliyata alındı. Fıtık kesesi serbestleştirildiğinde kesenin bir duvarını barsak segmentine benzer bir yapının oluşturduğu gözlendi. Bu yapı fıtık kesesinden ayrıldığında 2 cm uzunluğunda bir Meckel Divertikülü olduğu saptandı. Fıtık kesinin içinden geniş wedge rezeksiyon ile divertikül rezeke edilerek anastomoz yapıldı. Daha sonra fıtık kesesi yüksek bağlandı. Ameliyat sonrası herhangi bir problemi olmayan çocuk postop 4. gün taburcu edildi. Histopatolojik incelemesi Meckel ile uyumlu geldi.

Sonuç: Littre fıtığı çocukluk çağında ender olarak gözlenen bir fıtık olmasına karşın prematür bir bebekte de görülebilirler. Prematür bebeklerde de kese içinden Meckel Divertikülün eksizyonu kolaylıkla ve güvenli olarak yapılabilir.

Close