31st Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association

View Abstract

Oral Presentation - 130

Same Day Laparoscopic Appendectomy

Purpose: The aim of this study is to demonstrate that laparoscopic appendectomy can be performed as a same day surgery.

Material and Method: In our article having been published in SLEPT previously, we stated that outpatient laparoscopic appendectomy could be applied for uncomplicated appendicitis between the dates of July 2009- September 2011. In that series, average reference duration of hospital stay was 14.1 hours and after operation 92.4% of the patients were discharged from the hospital in shorter time than 24 hours. Laparoscopic appendectomies we performed in October 2011- June 2013 were included in our study. A total of 73 laparoscopic appendectomies were performed in that period. Patients with gangrenous and perforated appendicitis were excluded from the study as they need to take parenteral antibiotic at least for 2-3 days ; rest 55 patients were included in the study.

Results: Patients were between the ages interval of 4-15 (mean 9.3), 33 patients were male and 22 patients were female. Duration of the operation was varying between 14-63 (mean 27) minutes. 51 patients (92.7%) were discharged from the hospital in a shorter time than 24 hours. 15 patients were discharged from the hospital within 5-6 hours, after operation. Postoperative length of hospital stay was varying between 5-60 (mean 12.4) hours. No complication developed in any patient and no patient applied to emergency clinic or outpatient clinic before patient control date.

Conclusion: Treatment of uncomplicated appendicitis in children can be performed by laparoscopic appendectomy as a same day surgery.

Günübirlik Laparoskopik Apendektomi

Amaç: Bu çalışmanın amacı laparoskopik apendektominin günübirlik olarak yapılabileceğini göstermektir.

Materyal ve Metod:  Daha önce SLEPT’te yayınlanan makalemizde, Temmuz 2009-Eylül 2011 tarihleri arasında komplike olmayan apandisitlerde uygulanan Laparoskopik apendektomilerin günübirlik yapılabileceğini belirtmiştik. O seride ortalama postoperatif hastanede yatış süresi 14.1 saatti ve hastaların %92.4 ü operasyon sonrası 24 saatten daha kısa sürede hastaneden taburcu edilmişlerdi. Bu çalışmaya da Ekim 2011-Haziran 2013 tarihleri arasında yaptığımız Laparoskopik apendektomileri  dahil edildi. Bu dönemde toplam 73 laparoskopik apendektomi yapıldı. Gangrenöz ve perfore apandisiti olan hastalar, en az 2-3 gün paranteral anitibiyotik almaları gerektiğinden çalışma dışı bırakıldı, kalan 55  hasta çalışmaya alındı.

Bulgular: Hastalar 4-15 yaş (ort.9.3) arasındaydı Hastaların 33 si erkek 22 si kızdı.  Operasyon süresi 14-63 (ort. 27) dk arasında değişmekteydi. 51 hasta (%92.7) 24 saatten daha kısa sürede taburcu edildi. 15 hasta postoperatif 5-6 saat içinde taburcu edildi. Postoperatif yatış süresi 5-60 (ort. 12.4) saat arasında değişmekteydi. Hiçbir hastada herhangi bir komplikasyon olmadı ve hiçbir hasta kontrol tarihinden önce acile veya polikliniğe başvurmadı.

Sonuç: Çocuklarda komplike olmayan apandisitlerin tedavisi Laparoskopik apendektomi ile günübirlik gerçekleştirilebilir.

Close