31st Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association

View Abstract

Poster - 77

The Efficacy of Cleaning Agents Including Hydrogen Peroxide to Esophagus at Experimental Rat Model

Purpose: Ingestion of corrosive material by children and caustic esophageal burns is an important problem. In recent years, children sometimes ingested the cleaning agents that contained hydrogen peroxide. In this experimental study, we investigated the corrosive effect of hydrogen peroxide on the esophagus mucosa. 

Methods: The rats were divided into 3 equal groups (n=7). The Group 1 was control group. The liquid cleaning agent including hydrogen peroxide was given to group 2 and 3 rats orally. Following injury, the esophagus from group 1 and 2 animals were excised on third day and on 21st day in Group 3 animals.

Results: Histopathological examination was revealed no differences between Group 1 and 2; also between Group 1 and 3 (p>0.05).

Conclusion: The cleaning agents including less than %5 hydrogen peroxide are accepted as noncorrosive and the endoscopy is not necessary in patients who ingested this agents.

Deneysel Rat Modelinde Hidrojen Peroksit İçeren Temizlik Maddelerinin Özefagustaki Koroziv Etkileri

Amaç: Çocuklarda koroziv madde içimi ve buna bağlı gelişen koroziv özefagus yanıkları önemli bir sorundur. Son yıllarda daha çok hidrojen peroksit içeren sıvı temizlik maddelerini içme nedeniyle başvurular olmaktadır. Bu çalışmada deneysel olarak oluşturulan rat modelinde hidrojen peroksit içeren temizlik maddelerinin özefagustaki koroziv etkilerinin saptanması amaçlanmıştır.

Yöntem: Her bir grupta 7‘şer rat olmak üzere 3 grup oluşturuldu. Grup 1 kontrol grubunu oluştururken Grup 2 ve Grup 3’ teki hayvanlara içerisinde %5’ inden daha az oranda hidrojen peroksit olan sıvı temizlik maddesi oral yoldan verildi. 3. gün (Grup 1 ve 2) ve 28. günde (Grup 3) ratların özefagusları eksize edildi. Materyaller histopatolojik olarak inflamasyon ve kollajen gelişimi açısından değerlendirildiler.

Bulgular: Grup 2 ve Grup 3, kontrol grubu (Grup 1) ile karşılaştırıldığında değişikliklerin anlamlı olmadığı görüldü (p > 0,05).

Sonuç: Markalı, açıkta satılmayan, %5’den daha az oranda hidrojen peroksit içeren sıvı temizlik maddesi içen, hiç bir klinik bulgusu olmayan hastalarda koroziv etki görülmediğinden endoskopi uygulanmayabilir.

Close