30th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association

View Abstract

Video Presentation - 25

Alternative approaches for pancreatic pseudocyst in children.

B Tokar, H İlhan, MS Arda, M Çiftçi, A Topaloğlu
Eskisehir Osmangazi Uiversity, School of Medicine, Department of Pediatric Surgery

 

Laparoscopic approach for pancreatic pseudocyst in children could be a preferred method in appropriate patients. In this video, two different methods are shown in two different patients. Laparoscopic external drainage was preferred in a 8 years old boy, while laparoscopic cystogastrostomy was performed in a 17 years old girl. The size of the cyst, thickness of the wall, neighboring structures and the degree of inflammation determine which approach would be feasible for the patient. 

Çocuklarda pankreas pseudokistinde laparoskopik yaklaşım alternatifleri

B Tokar, H İlhan, MS Arda, M Çiftçi, A Topaloğlu
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

 

Çocuklarda pankreas pseudokistlerinde laparoskopi uygun hastalarda tercih edilebilecek yaklaşım şeklidir. Bu videoda iki olguda iki farklı laparoskopik girişim şekli sunulmaktadır. Sekiz yaşındaki erkek olguda laparoskopik eksplorasyon ve eksternal drenaj tercih edilirken, 17 yaşındaki kız hastada laparoskopik kistogastrostomi işlemi yapılmıştır. Kistin büyüklüğü, duvar kalınlığı, çevre dokularla ilişkisi ve oluşmuş olan enflamasyon düzeyi yaklaşım şekli için belirleyicidir. 

Close