34th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association

View Abstract

Oral Presentation - 63

The importance of family centered approach in pediatric surgery

S Sözübir*, N Gemlik**
*Yeditepe University, Medical Faculty, Dept. of Pediatric Surgery and Pediatric Urology
**Marmara University, Instution of Health Sciences
Apparently the communication skills used in medicine is inseparable from basic communication skills that is used in every field of daily life and the medical doctor candidates who will possess those basic communication skills will reflect the knowledge, capability and attitude to their professional lives.A child’s surgical period usually contains unpleasant and difficult experiences, for the child and the parents. In the last decade, family-centered care was developed to facilitate the process of care of children with special needs and their families. There has been a growing understanding that the family has an important role in the surgical period of their children. In this study, we aimed to give point to the effective communication in medical proficiency and additionally the importance and necessity of the model of family centered care process in healthcare and especially in pediatric surgery, also with presenting with an example model.

Çocuk cerrahisinde aile odaklı yaklaşımın önemi

S Sözübir*, N Gemlik**
*Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi
**Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Hekimlik pratiğinde kullanılan iletişim becerilerinin, yaşamın tüm alanlarında kullanılan temel iletişim becerilerinden ayrı tutulamayacağı ve temel iletişim becerilerini kazanmış hekimlerin bu bilgi, beceri ve tutumları mesleki hayatlarına yansıtacağı açıktır.Çocuklarda cerrahi süreç kendileri ve aileleri için genelde hoş olmayan ve zor deneyimleri içermektedir. Son on yılda, aile odaklı yaklaşım çocukların ve ailelerin tıbbi bakım sürecindeki özel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla geliştirilmiştir. İlaveten özellikle ailenin çocuğun cerrahi sürecinde çok önemli bir rolü olduğu da anlaşılmıştır. Bu çalışmada, yapılan literatür taraması ile etkin iletişimin hekimlik mesleğindeki önemimin ortaya konması ve ilaveten sağlık hizmeti sunumunda aile odaklı yaklaşım modelinin özellikle çocuk cerrahisi dalındaki önemi ve gerekliğinin örnek bir model de sunularak vurgulanması amaçlanmıştır.

Close