34th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association

View Abstract

Poster - 161

Assessment of Patients with Hirschsprung’ disease and use of laparoscopy

M Demir, M Akın, N Sever, M Kaba, A Yıldız, Aİ Dokucu
Department of Pediatric Surgery, Sisli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Purpose: The aim of the study was to evaluate patients who were diagnosed and treated due to Hirschsprung’ disease (HD) in our clinic.


Methods: We retrospectively evaluated the demographic and clinical findings of the patients with HD, who were operated in our clinic between January 2010 and December 2015.


Results: During study period 28 patients (19 male 9 female) were found to be operated due to HD in our clinic. Mean age was 16.8 months (1-168). “Transanal Endorectal Pull–through (TERPT)” was performed to 20 of them, Duhamell procedure to five and Soave procedure to three of them. TERPT was applied as laparoscopy assisted in 4 of them and biopsies were taken laparoscopically preoperatively from one of the patients from each group. Soave procedure were performed in three patients; one had anal stenosis and history of recurrent enterocolits after TERPT procedure and pathologic analysis revealed neuronal intestinal dysplasia, and the other one had total colonic HD and performed Soave procedure with colonic patch. Seven (25 %) patients had enterocolitis. Frequencies of enterocolitis were 3 in 2 patients, 2 in 2 patients and 1 in 3 patients. Broad spectrum anibiotics and rectal washouts were supplied to these patients. Five of 7 patients with enterocolitis were operated with TERPT, 2 were operated with Duhamell procedure. Only one of them had total colonic HD. Three patients had total colonic HD diagnosis. Two of them were operated with Duhamell-Martin procedure and one was with Soave procedure with colonic patch according to Kimura tecnique. Anal stenosis developed in 2 patients after TERPT and treated with dilatations. Soiling rate was 3% (1/28) and this single patient was treated with laxatives and toilet training. Mean duration of hospitalization was 8.75 (2-14) days. Mean lenght of removed intestinal segment was 23.6 (5-38 ) cm. Mean follow-up was for 35.5 (2-56) months. Neither of the patients were followed in intensive care unit postoperatively, nor died.


Conclusions: TERPT procedure win priority in HD, but other procedures keep importance. Recently, laparoscopy assisted TERPT is preferred in our clinic in HD therapy due to easy biopsy, full exposure to transitional zone, the advantage of meso preparation of colon and prevention of strained anastomosis.

Hirschsprung hastalarımızın genel değerlendirilmesi ve laparoskopinin yeri

M Demir, M Akın, N Sever, M Kaba, A Yıldız, Aİ Dokucu
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Giriş: Bu çalışmada 2011-2015 yılları arasında Hirschsprung Hastalığı nedeni ile opere edilen hastalarımızın sonuçları değerlendirilmiştir.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2011-Aralık 2015 tarihleri arasında Hirschsprung Hastalığı tanısı alan 32 çocuğa uygun zamanlarda ve klinik durumlarına göre definitif operasyonları yapıldı. Bu hastaların dosyaları retrospektif olarak tarandı.

Bulgular:  Ocak 2011 – Aralık 2015 tarihleri arasında Hirschsprung Hastalığı tanısı alan yaşları 17 günlük ile 15 yaş arasında değişen toplam 32 çocuktan (21 erkek ve 11 kız) 16 tanesine Transanal Endorectal Pull Through (TERPT), 4 tanesine laparoskopi yardımlı TERPT, 7 tanesine Duhamell,  1 tanesine Soave, 1 tanesine önce TERPT sonrasında Soave operasyonları yapıldı.  1 tanesine dış merkezde Duhamell opereasyonu yapılmış, 1 tanesi total kolonik agangliozis nedeni ile ileostomili ve 1 tanesi rektal biopsi negatif geldi ve operasyon için bekliyor. Operasyon sırasında çıkarılan en kısa segment 6 cm, en uzun segment  48 cm olarak ölçüldü. 4 hastada total kolonik aganliozis mevcuttu. Postoperatif hastanede kalış süresi 2 ile 14 gün arasında değişmekteydi. Postoperatif oral başlama süresi 2 ile 6 gün arasındaydı. Post operatif yoğun bakıma alınan veya cerrahi sırasında ve sonrasında exitus olan hastamız olmadı. Takip ettiğimiz 1 hastamız dış merkezde, kronik kabızlık nedeni ile takipliyken rektal biopsisinin ganglion negatif gelmesi üzerine Duhamell operasyonu yapılmış. Tarafımıza postoperatif komplikasyon tedavisi amacıyla yönlendirildi ve hastanın daha sonraki takipleri tarafımızdan yapılmıştır. 9 hastamız operasyon sonrasında değişen zamanlarda enterekolit atağı geçirmiştir. (1 hastamız 6 kez, 4 hastamız 1 kez, 2 hastamız 2 kez, 2 hastamız ise 3 kez ). Bu hastalarımızın tamamı medikal olarak tedavi edilmiştir.

Sonuçlar:  Hirschsprung Hastalığı tanı ve tedavisinde teknolojik ve bilimsel gelişmeler ışığında en az invazif girişimler her zaman göz önünde bulundurulmalıdır. Bu amaçla klinik olarak laparoskopik yardımlı TERPT operasyonu teknik kolaylığı, geçiş zonunun rahat olarak görülüp doğru karar verilmesi ve düşük komplikasyon oranı nedeniyle güvenle uygulanabilir olduğu düşünmekteyiz.

Close