34th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association

View Abstract

Poster - 137

A new born with antenatal diagnosis ‘’ gastric duplication cyst’’

E Özçakır*, S Sancar*, Ö Yalçın**, M Kaya*
*Yüksek Ihtisas Education and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery, Bursa, Turkey
**Yüksek Ihtisas Education and Research Hospital, Department of Pathology, Bursa, Turkey

Aim: The gastrointestinal duplication of stomach is an uncommon congenital anomalies of gastrointestinal tract. Herein a rare case of gastric duplication with new born is being reported.

Case report: The fourteen day old term female baby was admitted to our clinic with intermittent bilious vomiting and abdominal distention. In evaluation, abdominal cystic mass was detected in the left upper quadrant. The cyst which was attached to the greater curvature of the stomach was removed totally by laparatomy. A histopathological examination revealed that the resected material was gastric duplication cyst. The postoperative course was uneventful. There were no any complication at the 8-month follow-up period.

 

Conclusion: This rare entity should be included in the differantial diagnosis of cystic masses of the gastrointestinal tarct and treated surgically by complete resection due to the risk of malignant transformation and other complications.
Gastrik duplikasyon kistli bir yenidoğan

E Özçakır*, S Sancar*, Ö Yalçın**, M Kaya*
*Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, Bursa, Türkiye
**Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği, Bursa

Amaç: Duplikasyon kistleri gastrointestinal sistemin nadir görülen konjenital malformasyonlarından biridir. Bu yazıda mide duplikasyon kisti olan bir yenidoğan olgusu sunulmaktadır.

Olgu sunumu: 14 günlük term kız bebek; safralı kusma ve batın distansiyonu ile başvurdu. Yapılan değerlendirmede karın sol üst kadranda kistik kitle saptandı. Laparotomide mide büyük kurvatur posterioruna tutunmuş ortak duvarı olan, pankreas ve sol retroperitoneal bölge paraspinal alana uzanan  tübüler bağlantıları olan yaklaşık 8 cm çapında kistik kitle total olarak çıkarıldı. Ameliyat sonrası dönemi sorunsuz olan hastanın 8 aylık takibinde klinik bir sorun olmadı. Histopatolojik incelemede mide duplikasyon kisti saptandı.

Sonuç: Nadir gözlenen mide duplikasyon kistleri, karın içi kistik kitle değerlendirmesinde ayırıcı tanılar içerisinde göz önünde bulundurulmalıdır. Tedavisi kistin cerrahi olarak bütünüyle çıkarılması olan bu lezyonun malignite potensinin olduğu unutulmamalıdır.
Close