34th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association

View Abstract

Poster - 27

Emergency Separation of Newborn Omphalopagus Conjoined Twins in A Regional Hospital: Lessons to learn

S Büyükbeşe Sarsu*, MA Yağcı**
*Gaziantep Children's Hospital
**Ersin Arslan Training and Research Hospital

Background and objectives: Omphalopagus twins share a common gastrointestinal system, and abdominal cavity. Surgical separation of them during neonatal period results in higher rates of mortality. Need for emergency separation further increases mortality rates .

 

Case Report:

One of the male 6-day-old omphalopagus conjoined twins of an Iraqi refugee mother without prenatal diagnosis was lost because of sepsis which necessitated urgent surgical separation of twins. The living sibling of the twins with a conjoined  liver, but separated biliary systems exited on the operation table.

 

Conclusion:

Antenatal diagnosis is extremely important as for  omphalopagus twins in the planning  of child birth, and potential surgical separation. In cases where prenatal diagnosis can not be made early surgical separation is inevitable. In this case, since organ systems of twins have not reached maturity, emergency surgical  separation  performed even with the indication of life-threatening condition detected in one of the twins is an extremely risky procedure. 

Bir bölge Hastanesindeki yenidoğan Omphalopagus yapışık ikizlerinin acil ayrılması: Alınan dersler

S Büyükbeşe Sarsu*, MA Yağcı**
*Gaziantep Çocuk Hastanesi
**Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Giriş: Omphalopagus ikizleri, ortak bir gastrointestinal sistem ve abdominal duvarı paylaşırlar. Bunların neonatal periyoddaki cerrahi seperasyonu yüksek mortalite ile sonuçlanmaktadır. Acilen sepere edilmek zorunda kalınması ise mortalite oranlarını çok daha yükseltmektedir. 

 

Olgu: Prenatal tanı almamış Iraklı mülteci bir annenin 6 günlük erkek omphalopagus conjoined ikizlerinden birinin sepsis nedeni ile kaybedilmesi nedeni ile acil cerrahi seperasyonu yapıldı. Ortak bir karaciğer ve sepere biliyer sistemleri mevcut olan ikizlerden yaşayanı da operasyon masasında kaybedildi.

 

 

Sonuç: Antenatal tanı omphalopagus ikizlerinde, doğumun ve olası seperasyonun planlanması açısından son derece önemlidir. Prenatal tanının konulamadığı durumlarda, erken cerrahi seperasyon kaçınılmazdır. Bu durumda organ sistemleri henüz immatür olduğundan ikizlerden birinin yaşam tehditi nedeni ile de olsa yapılan acil seperasyon son derece risklidir.Close