34th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association

View Abstract

Poster - 112

Laparoscopic surgery in children: Is it possible in many cases have had a laparotomy?

Ö Kuzdan*, M Yazıcı**, S Sander***, S Çelebi****
*Istanbul basaksehir state hospital pediatric surgery
**Istanbul Samatya Education and Research Hospital Pediatric Surgery
***kanuni sultan süleyman education and research hospital pediatric surgery
****İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Education and Research Hospital Department of Perinatology

Aim: Laparoscopic surgery in pediatric surgery clinic is increasing experience of surgeons in routine clinical practice continues. Thus difficult is rising success rate of surgery. We aim to provide laparoscopic technique we used in two patients have undergone abdominal surgery earlier in this study.

Case 1 : Sixteen-year-old girl who had spent many abdominal surgery before. The first surgery was in its infancy exstrophy vesica. After ileocystoplasties and Mitrofanoff respectively, partly due to volvulus partial bowel resection and colostomy was finally made colostomy closure surgeries. Finally, our clinic was hospitalized with pancreatitis attacks due to the decrease in the gallbladder bile duct stone. When she I decided to be patient recovered cholecystectomy. Due to the large number of abdominal surgery was planned laparoscopic cholecystectomy. For the first trocar 3-4 cm minilaparotomy was performed. A space has been created in the abdomen by making a finger dissection. Trocar port site was narrowed such that 10 mm. Pressure 16 mm and a flow rate of 1 liter of gas insufflation was performed after entering the western Trocar. Two 5 mm trocar was entered into the non-risk areas in the anterior abdominal wall.  Brid around the gall bladder were dissected.cholecystectomy was performed as easily end.

Case 2 : Five-year-old female patient was operated (Duhamel) because of Hirschsprung's disease.  He was admitted to our clinic with right lower quadrant pain. Ovarian cysts eight cm in diameter was found in ultrasonography . Laparoscopic excision of ovarian cysts was planned . They entered the abdomen with umbilical namespace than 4 cm mini-laparotomy. Using the techniques in the first case , it was the excision of ovarian cysts .

Results : Surgery was successful in both cases.  Despite the challenges, we think in similar cases in laparoscopic surgery can be done.

Çocuklarda laparoskopik cerrahi : çok sayıda laparotomi geçirmiş olgularda yapılabilir mi?

Ö Kuzdan*, M Yazıcı**, S Sander***, S Çelebi****
*istanbul başakşehir devlet hastanesi çocuk cerrahisi
**İstanbul Samatya Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi
***kanuni sultan süleyman eğitim araştırma hastanesi çocuk cerrahisi
****İstanbul Kanuni Sultan Süleyman EAH Perinatoloji Kliniği

Amaç: Çocuk cerrahisi kliniklerinde  laparoskopik cerrahi, rutin uygulanmaya devam ettikçe cerrahların tecrübesi artmaktadır.  Böylece zor ameliyatlarda başarı oranı yükselmektedir. Biz bu çalışmada daha önce karın ameliyatı geçirmiş iki olguda kullandığımız laparoskopi tekniğini sunmayı amaçladık.

Olgu 1 :  Onaltı yaşında kız hasta, daha önce çok sayıda karın ameliyatı geçirmişti. İlk olarak bebeklik döneminde, ekstrofia vesika ameliyatı olmuş. Sonra sırasıyla; iliosistoplasti ve mitrofonof , parsiyel volvulus nedeniyle kısmen barsak rezeksiyonu ve kolostomi açılması son olarak kolostomi kapatılması ameliyatları yapılmıştı. Son olarak  safra kesesindeki taşın koledoka düşmesi nedeniyle  pankreatit atağı geçirerek kliniğimize yatırıldı. Hasta iyileştiği zaman kolesistektomi yapılmasına karar verildi. Hastanın çok sayıda karın ameliyatı olması nedeniyle, laparoskopik kolesistektomi planlandı. İlk trocar için 4 cm'lik bir mini-laparotomi yapıldı. parmak diseksiyonu ile karın içerisinde bir boşluk oluşturuldu. Trokar giriş  yeri 10 mm olacak şekilde daraltıldı. Trokarla karına girildikten sonra  16 mm basınç ve 1 lt dakika akış hızı ile gaz insuflasyonu yapıldı. İki adet 5 mm trokar da  karın ön duvarında risk olmayan alanlardan  girildi. Safra kesesi çevresindeki yapışıklar diseke edildi. Son olarak kolesistektomi rahatlıkla yapıldı.

Olgu 2 :  Beş yaşında kız hasta, Daha önce Hirschsprung Hastalığı nedeniyle (Duhamel) ameliyat olmuştu. Kliniğimize sağ alt kadran ağrısı şikayetiyle yatırıldı. Ultrasononografide sekiz cm çapında over kisti tespit edildi.  Laparoskopik over kist eksizyonu planlandı. Umbilikal bölgeden, 4 cm'lik mini- laparotomi ile karına girildi. İlk olgudaki teknik kullanılarak, over kist eksizyonu yapıldı. Sonuç: Ameliyat tekniği her iki olguda başarılı oldu. Bazı zorluklara rağmen benzer olgularda  laparoskopik cerrahi  yapılabileceğini düşünüyoruz.

 

 

Close