34th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association

View Abstract

Poster - 172

A comparison of outcomes for adults and children underwent laparoscopic cholecystectomy

S Sancar*, E Özçakır*, HM Çaycı**, UE Erdoğdu**, M Kaya*
*Yüksek Ihtisas Education and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery, Bursa, Turkey
**Yüksek Ihtisas Education and Research Hospital, Department of General Surgery, Bursa, Turkey

Introduction: The experience with laparoscopic cholecystectomy (LC) in children has limited. Most of the series published on LC represent adult cases. Our aim was to assess and compare the clinical features and outcomes for children and adults who underwent laparoscopic cholecystectomy.

Methods: Retrospectively, we analyzed the demographic data, cholecystectomy indications, preoperative approach, operative technique, complications, and duration of hospital stay and postoperative follow-up data of the children and adults who had undergone laparoscopic cholecystectomy.

Results: Between 2011 and 2016, 24 children who underwent LK in our clinic and 34 adults from the department of general surgery clinic in this study. Median age for children was 10.5 (range 1-17) and for adults 34 years (range 24 - 76). Median Body Mass Index (BMI) was 19.78 (range 12.69 - 37.64) in children and 29.88 (range 23 - 37.1) adults. All children were evaluated in terms of their hematologic and gastrointestinal disorders. LC was performed by using classical 4 port technique. The median operative time in the children was 106 (range 45-180) minutes compared to 55.30 (range 25-120) minutes in adults. Conversion to open cholecystectomy was required in 2 pediatric patients. Median length of stay was 3.3 days in children versus 1.67 days in adults.

There were no differences between two groups according to postoperative complications.

Conclusions: There are differences between adult and children in terms of preoperative evaluation, operative time and hospitalization time. Our preliminary results revealed that these differences come from the frequency of clinical practice based on two difference age groups. However, laparoscopic cholecystectomy is safe and effective  in children as in adults, and has the same advantages. 
Laparoskopik kolesistektomi uygulanan yetişkinler ve çocuklar için sonuçların karşılaştırılması

S Sancar*, E Özçakır*, HM Çaycı**, UE Erdoğdu**, M Kaya*
*Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, Bursa, Türkiye
**Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Bursa, Türkiye

Giriş: Çocuklarda laparoskopik kolesistektomi (LK)  deneyimi sınırlıdır. Yayımlanmış serilerin çoğu erişkin olgulardadır. Bu çalışmada LK yapılan çocuklarda ve erişkinlerde klinik özellikleri ve sonuçları karşılaştırmayı amaçladık.

Yöntem:  LK uygulanan çocuk ve erişkin hastaların demografik verileri, kolesistektomi endikasyonları, ameliyat öncesi yaklaşım, ameliyat tekniği, komplikasyonlar, hastanede yatış süresi ve ameliyat sonrası takip verileri retrospektif değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmaya 2011-2016 yılları arasında kliniğimizde LK yapılan 24 çocuk ve genel cerrahi kliniğinden 34 erişkin hasta alındı. Çocuklarda ortalama yaş 10.5 ( 1-17), erişkinlerde 34 (24 - 76) idi. Ortalama vücut kitle indeksi çocuklarda 19.78 (12.69 - 37.64), erişkinlerde 29.88 ( 23 - 37.1) bulundu. Tüm çocuk hastalar ameliyat öncesinde hematolojik ve gastrointestinal hastalıklar açısından değerlendirildi. LK her iki grupta da klasik 4 port tekniği ile yapıldı.Ortalama ameliyat süresi çocuklarda 106 (45-180) dakika, erişkinlerde 55.30 ( 25-120) dakika idi. Çocuk grubunda 2 hastada açığa geçiş oldu.Ortalama hastanede yatış süresi çocuklarda 3.3 gün, erişkinlerde 1.67 gün bulundu.  Her iki grupta postoperatif  komplikasyonlar açısından fark yoktu.

Sonuç: Çocuklar ve erişkinlerde yapılan LK’ da ameliyat öncesi değerlendirme, ortalama ameliyat süresi, ortalama hastanede yatış süresi açısından farklılıklar vardı.  Bu farklılık klinik uygulama sıklığından kaynaklanmaktadır. Ancak LK çocukluk çağında da erişkindeki gibi güvenli ve etkili bir yöntemdir.Close