34th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association

View Abstract

Poster - 9

An unusual bronchial foreign body: A plastic pen point

S Akman, A Karaman, İ Karaman, Ö Balcı, B Ardıçlı, İF Özgüner
Dr. Sami Ulus Maternity and Children Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery, Ankara

Foreign body aspiration is an important cause of morbidity and mortality in children younger than 3 years old. The spectrum of airway foreign bodies varies across different cultures, regions and feeding habits.

Eleven years old female patient had admitted to an outer clinic with a history of swallowing a plastic pen point and coughing. She had had no respiratory distress or cyanosis during the event. She had hospitalized with the diagnosis of lower respiratory tract infection for 1 week. Her cough complaint had not been resolved after the discharge of the hospital and she admitted to our hospital 1 month after the first event. In her plane chest radiography it was seen that the right middle and lower lobe anterior segment were atelectasis and also there was an opaque 5 mm foreign body in the right main bronchus. The plastic pen point and the pin edge of it was successfully extracted with rigid bronchoscope. There was no complication during or after the surgery. Her postoperative course was uneventful.

In foreign body aspiration cases detailed history is the most valuable method for diagnosis. Physicians should be aware of the possibility of foreign bodies in children with persistent cough.

Alışılmadık bir bronş yabancı cismi: Plastik kalem ucu

S Akman, A Karaman, İ Karaman, Ö Balcı, B Ardıçlı, İF Özgüner
Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği, Ankara

Yabancı cisim aspirasyonu 3 yaşından küçük çocuklarda önemli bir morbidite ve mortalitede nedenidir. Aspire edilen yabancı cisimler kültürler, bölgeler ve yemek alışkanlıklarına göre farklılıklar göstermektedir.

 

Onbir yaşında kız hasta versatil  (uçlu basmalı) kalemin vidalı uç kısmını yutma ve öksürük şikayetiyle bir dış merkeze başvurmuş. Hastanın olay sırasında solunum sıkıntısı ve morarma şikayeti olmamış. Alt sonulum yolu enfeksiyonu tanısıyla yatırılarak 1 hafta tedavi edilen hasta, taburculuk sonrası öksürük şikayetinin devam etmesi nedeniyle olaydan 1 ay sonra hastanemize başvurdu. Arka-ön akciğer grafisinde sağ orta lob ve sağ alt lob anterior segmenti içeren ve süliet bulgusu gösteren atalektazi alanı ve sağ bronş içerisinde 5 mm uzunluğunda opak yabancı cisim tespit edildi. Bronkoskopide sağ ana bronşa oturmuş versatil kalemin vidalı uç kısmı çıkartıldı. Ameliyat sırasında ya da sonrasında komplikasyon olmadı. Hastanın takibinde sorun olmadı.

 

Yabancı cisim aspirasyonlarında detaylı öykü alınması tanı için en değerli yöntemdir. Persistan öksürük şikayeti olan hastalarda yabancı cisim aspirasyonu ekarte edilmelidir. 

Close