34th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association

View Abstract

Poster - 139

A rare cause of intestinal obstruction in children: Seeds

D Demirel*, AL Üstün*, S Samut Bülbül*, G Akça**
*Samsun Ostetrics and Pediatrics Hospital Pediatric Surgery Department, Samsun
**Vezirköprü State Hospital, Pediatrics Clinic, Samsun

Introduction: In children prevention of the passage of intestinal contents to distal gastrointestinal tract may be due to many etiologic factors. In our article we present a case of intestinal obstruction caused by undigested kernels.

 Case: One-year-old male patient with bilious vomiting for 3 days and abdominal distention. was admitted to hospital. Plain radiography showed dilated intestinal loops and air-fluid levels. Laparatomy revealed a mass causing 10cm proximal segmental dilatation on terminal ileum. At enterotomy, shelled kernels forming phytobezoars were seen which caused obstruction of the bowel. Phytobezoars  were fragmented and excised.

Conclusion: Phytobezoars like seeds should be kept in mind in children who admit to the hospital with intestinal obstruction.

Çocuklarda nadir bir intestinal obstrüksiyon nedeni: çekirdekler

D Demirel*, AL Üstün*, S Samut Bülbül*, G Akça**
*Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, Samsun
**Vezirköprü Devlet Hastanesi, Çocuk Hastalıkları,Samsun

Giriş: Çocuklarda intestinal içeriğin gastrointestinal sistem içerisinde distale doğru geçişinin engellenmesiyle ortaya çıkan intestinal obstrüksiyon bir çok etyolojik nedene bağlı olabilir. Bu yazımızda sindirilmemiş çekirdeklerin sebep olduğu intestinal obstrüksiyon olgusu sunuldu.

Olgu: Bir yaşında erkek hasta, 3 gündür olan safralı kusma, karın şişliği nedeni ile başvurdu. Direk grafisinde dilate intestinal anslar ve hava sıvı seviyesi mevcuttu. Laparotomisinde terminal ileum düzeyinde 10 cmlik segment boyunca proksimalinde dilatasyona sebep olan kitle mevcuttu. Enterotomi yapıldığında obstrüksiyona sebep olan fitobezoar oluşturmuş kabuklu çekirdekler görüldü. Parçalanarak çıkarıldı.

Sonuç: İntestinal obstrüksiyon tablosu ile başvuran çocuklarda çekirdek gibi fitobezoarlar akılda tutulmalıdır.

Close