34th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association

View Abstract

Poster - 133

Grafting to the flame burns patients with bone abrasion who had burn down to the bone in the head area and the flap can not possible

R Demir*, G Demirtaş*, SA Bostancı*, H Doruk*, T Demir*, D Güney*, Cİ Öztorun*, E Şenel**
*Ankara Child Health and Diseases, Hematology Oncology Training and Research Hospital Department of Pediatric Surgery
**Yıldırım Beyazıt University Faculty of Medical Department of Pediatric Surgery

Introduction : It is hard to graft the burn area when the scalp which has 3rd degree burns and has not rugged tissue. Granulation whit bone abrasion create a treatment option when unsuitable for flap like those cases. In this presentation shared two cases results a newborn and an infant .

Case 1: 13 days old , male patient applied for head burn by hair dryer being used as sleeping object which short circit and caused fire. İn the first examination all of the neck and above tissues had seen affected and head bone seen burned in the following dressing.İn the follow up 5-month face and other parts has been grafted and the parts which left only bone has abrased so new granulasion tissue could be formed.Grafts has been made above the granulation tissue and the patient was discharged with plans to do reconstructive treatment.

Case 2: 45 days old female patient,burned from the firing couch which became inflames from the sparks of stove.her arms was amputated in an other hospital and she was referred to our hospital because of not being able to graft the burned head bone. Bilateral arms were amputated when she arrived. The skull was intact but there was no tissue above. Bone abrasions was planned.After the bone was abrased,formation of new granulasion tissue observed. Grafts has been made above the granulation tissue and the patient was discharged with plans to do reconstructive treatment.

Discussion: Flame burns in neonates and infants are severe burns and difficult to treat.İn the cases in which scalp has burned down to the bone primary treatment is application of local or pedicle flap.if this is not possible and there is only bone tissue bone abrasion and split skin graft can be applied.

Baş Bölgesinde Kemiğe Kadar İlerleyen Alev Yanığı Olan ve Flep Getirilemeyen Hastalarda Kemik Abrazyonu ile Greft Uygulaması

R Demir*, G Demirtaş*, SA Bostancı*, H Doruk*, T Demir*, D Güney*, Cİ Öztorun*, E Şenel**
*Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği
**Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı

 

Giriş

Kafada saçlı deriyi ilgilendiren 3. derece yanıklarda kemiğin üzerinde sağlam dokunun kalmaması halinde yanık alanının kapatılabilmesi çok zordur. Flep içinde uygun olmayan bu olgularda kemiğin abrazyonu ile granülasyon oluşturmak ve yanık alanını greftlemek çaresiz kalındığında başvurulan bir tedavi seçeneği olabilir. Bu sunumda bir tanesi yenidoğan diğeri süt çocuğu iki olgunun sonuçları paylaşılmıştır.

Olgu 1: 13 günlük, erkek hasta, uyku objesi olarak kullanılmakta olan saç kurutma makinesinin kısa devre yapması ile çıkan yangında kafa yanığı ile getirildi. İlk muayenede boyun ve üstü dokularının tamamının etkilendiği ve takip pansumanlarında kafa kemiğinin de yer yer yanık olduğu görüldü. 5 aylık takip sürecinde yüz ve diğer bölgelerine greftleme yapılırken kemik kalan yerlere abrazyonlar yapılarak granulasyon dokusu oluşması sağlandı. Bu granulasyon dokuları üzerine greft yapıldı ve hasta rekonstrüktif tedavilerinin yapılması planıyla taburcu edildi.

 

Olgu 2: 45 günlük kız hasta, evde soba ateşi kıvılcımından sonra yatırıldığı kanepenin alev alması sonucu başka bir merkezde bilateral kollarının ampüte edilmesi sonrası kafadaki alanın kapatılamaması nedeni ile hastanemize sevkedildi. Geldiğinde bilateral kollar ampüteydi. Kafa kemiğinin sağlam olduğu ancak üzerinde doku olmadığı görüldü. Bunun üzerine kemik abrazyonları planlandı. Abrazyonlar sonrasında granulasyon dokusunun oluştuğu görüldü. Greft işlemi yapıldıktan sonra hasta rekonstrüktif işlemleri için taburcu edildi.

Tartışma

Alev yanıkları yenidoğan ve süt çocuklarında ağır seyreden ve tedavisi zor yanıklardır. Saçlı derinin yandığı durumlarda, yanık kemiğe kadar ilerlemiş ise öncelikli tedavi lokal veya pediküllü fleplerdir. Bunun mümkün olmadığı ve sadece kemik dokusunun kaldığı olgularda kemik abrazyonu ve split deri grefti alternatif bir yöntem olarak uygulanabilir. 

Close