34th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association

View Abstract

Poster - 111

Cervical ectopic thymus: a rare neck mass in newborn

Ü Çeltik*, Z Dökümcü*, E Divarcı*, S Kalın**, A Çelik*
*Ege University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery
**Ege University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Radiology

Aim: Cervical ectopic thymus (CET) is a rare cause of cervical mass in childhood. The aim of this study is to present two CET cases that were referred to our clinic with cervical swelling in neonatal period.

Method:In the study, the clinical findings, radiological presentations and treatment plan of these cases were presented.

Results:The two cases were evaluated applying to our clinic with painless swelling in cervical region as from the neonatal period.  In both cases, a soft non-fluctuant painless swelling in the palpation was detected. No erythematous appearance was detected on the skin. Respiratory distress and dysphasia were not indicated. There were not determined any pathology during the bio-chemical evaluation of the cases and tumour markers were determined as negative.  USG was performed for both cases. In the first case, the mass was 3*25 cm in size and a smooth lesion contour was detected, which was similar to thymus tissue but had a condense vascularity. Whereas in the second case a 3,5 * 2,5 cm in size lesion was detected with a vascular similarities with thymus gland. It was indicated that the mass had same radiological features with the thymus tissue on MRI. To exclude the malign mass, tissue sampling was planned. It was considered thymus after the macroscopic evaluation of the both. The masses were excised totally. Pathological examination it was reported as ectopic thymus tissue. No complaint has yet been recorded during the monitoring.

Conclusion:The migration defect inducing in the CET thymus embryogenesis or thymofarengeal took place as a result of the persistence of the canal.  That should be taken into consideration in the neonatal cases applying with cervical swelling. It is rare and not easy to differentiate, that is why tissue sampling should be planned with the aim of exclusion of the other diagnosis.

Servikal ektopik timus: yenidoğanın nadir boyun kitlesi

Ü Çeltik*, Z Dökümcü*, E Divarcı*, S Kalın**, A Çelik*
*Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Radyoloji Bilim Dalı

Amaç:  Servikal ektopik timüs (SET) çocukluk çağı servikal kitlelerinin nadir nedenlerinden biridir.  Bu çalışmada  kliniğimize yenidoğan döneminde servikal şişlik nedeni ile başvuran iki SET olgusunun  sunulması amaçlanmıştır.

Metod: Çalışmamızda kliniğimize yenidoğan döneminde servikal bölgede şişlik farkedilmesi üzerine  başvuran iki olgunun klinik bulguları , radyolojik görüntüleri ve tedavi planının sunulması amaçlanmıştır. 

Bulgular: Yenidoğan döneminden itibaren sol üst servikal bölgede ağrısız şişlik ile başvuran iki olgu değerlendirildi. Her iki olguda fiziksel muayenede palpasyonda yumuşak  fluktuasyon vermeyen ağrısız şişlik mevcuttu. Cilt üzerinde herhangi bir ertiematöz görünüm saptanmadı. Olgularda solunum distresi disfaji gibi bası semptomları belirtilmedi. Olguların biyokimyasal değerlendirmesinde herhangi bir patoloji saptanmadı, tümör markerları negatif saptandı. Olgulara yapılan USG incelemede birinci olguda 3*2,5 cm boyutlarında timüs dokusuna benzer fakat vaskülaritesi yoğun düzgün konturlu bir lezyon saptanırken ikinci olguda boyutları 3,5 * 2,5 cm olan vaskülarizasyonu timüs glandı ile benzer özelliklerde lezyon saptandı. MR değerlendirmelerde kitlenin timüs dokusu ile benzer radyolojik özelliklere sahip olduğu belirtildi. Radyolojik olarak kesin tanı konulamayan olgulara malign kitlelerin ekartasyonu amacı ile doku örneklemesi  planlandı. Her iki kitleninde makroskopik değerlendirilmesi timüs dokusunu düşündürdü. Kitleler total olarak eksize edildi. Patolojik inceleme sonucu ektopik timüs dokusu olarak raporlandı. Her iki olgunun izlemde herhangi bir patoloji görülmedi. 

Sonuç:  SET .timik embriyogenez sırasında meydana gelen migrasyon defekti  ya da timofarengeal kanalın persiste etmesi sonucu oluşur. Servikal şişlik ile başvuran yenidoğan olgularda akılda bulundurulmalıdır. Nadir olması ve ayırısı tanısının kolaylıkla mümkün olmaması nedeni ile doku örneklemesi diğer tanıların ekartasyonu amacı ile planlanmalıdır. 

Close