34th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association

View Abstract

Poster - 145

Unusual cause of intestinal obstruction in a child: Feast candy

İ Uygun, S Akdeniz, S Bayram, S Çal, S Otçu
Dicle University Medical Faculty Department of Pediatric Surgery

Aim: Bezoars causing intestinal obstruction in children are rare. We would like to report the feast candy unusually causing a small bowel obstruction in a child.

Case: 6 years old boy with intestinal obstruction was referred by a pediatric gastroenterologist. He had complained of abdominal pain and distension, nausea, and bilious vomiting for three weeks. Ileo-ileal intussusceptions was suspected by computerized tomography. In the exploratory laparotomy, large ileal plastic-like bezoar (6 x 5-cm) causing intestinal obstruction was found, and successfully removed with enterotomy. Interesting bezoar was floating in the water. After patient history was intensively detailed, we realized that bezoar was from feast gummy candy, poor quality and unregistered production, eaten too much by patient during the Ramadan Feast forty days ago. Postoperative recovery was successful and the child was discharged after seven days.

Conclusion: Bezoars causing intestinal obstruction in children are rare. However especially after the feasts, we should keep in mind that feast candy may be a reason for the intestinal obstruction.

Çocukta alışılmadık intestinal obstrüksiyon nedeni: Bayram şekeri

İ Uygun, S Akdeniz, S Bayram, S Çal, S Otçu
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD

Amaç: İntestinal obstrüksiyona neden olan bezoarlar çocuklarda nadirdir. Burada, bir çocukta, alışılmadık bir şekilde ince barsak obstrüksiyonuna sebep olmuş bir bayram şekerini sunmayı arzuladık.

Olgu: İntestinal obstrüksiyonlu 6 yaşındaki erkek hasta çocuk gastroenteroloğu tarafından gönderildi. Hastanın üç haftadır giderek artan karın ağrısı, batın distansiyonu, bulantı ve safralı kusması vardı. Bilgisayarlı tomografisinde ileo-ileal invaginasyondan şüphelenildi. Eksploratris laparotomide, intestinal obstrüksiyona yol açmış plastiğe benzer büyük bir bezoar bulundu ve başarılı bir şekilde enterotomi ile çıkarıldı. İlginç bezoar suda yüzüyordu. Hastanın hikâyesinin derinleştirilmesinden sonra, kırk gün önce Ramazan Bayramı süresince hasta tarafından haddinden fazlaca yenilen merdiven altı üretim kalitesiz sakızımsı bayram şekeri olduğunu farkına vardık. Postoperatif sorunsuz seyreden hasta yedinci günü taburcu edildi.

Sonuç: İntestinal obstrüksiyona neden olan bezoarlar çocuklarda nadirdir. Ancak, özellikle bayramlardan sonra, bayram şekerinin intestinal obstrüksiyonun bir nedeni olabileceği akılda tutulmalıdır.

Close