34th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association

View Abstract

Poster - 130

LATERAL TRANSPERITONEAL LAPAROSCOPIC ADRENALECTOMY FOR ADRENAL MASS IN PEDIATRIC PATIENTS

BH Güvenç*, M Korkmaz**
*Health Sciences University, Dr. Sadi Konuk Education and Research Hospital, Dept. of Pediatric Surgery
**Fatih University, School of Medicine, Dept. of Pediatric Surgery

Aim: Laparoscopic adrenal surgery is a standardized approach in the adult population. Experience with laparoscopic resection of adrenal masses is still growing amongst the pediatric surgical society but it is not limited to sporadic cases anymore. This study reports two additional cases that have undergone laparoscopic adrenalectomy.

 

Methods and Material: A lateral transperitoneal laparoscopic total adrenalectomy, using four ports was performed in two patients. Indications for surgery were adrenocortical tumor, 3 cm in diameter in a 15-year-old female presenting with virilisation and Cushing syndrome, and incidentally found right adrenal mass, 5 cm in diameter in a three-year-old male presenting with abdominal pain. The operating times were 125 and 140 minutes, estimated blood loss were 80 and 100 ml, length of hospitalization was 42 and 50 hours, and histopathological diagnosis were adenoma and ganglioneuroblastoma, respectively. Resolution of clinical and biochemical parameters of adrenal hyperfunction was accomplished in our initial patient during postoperative 6 months’ follow-up.

 

Conclusion: The method harbors potential benefits of minimally invasive procedures such as short hospital stay, minimal blood loss, and excellent functional outcome. We believe that laparoscopic adrenalectomy is an effective and safe approach for the management of selected benign adrenal pathology in children.

ADRENAL KİTLE TANISI ALMIŞ ÇOCUK HASTALARDA LATERAL TRANSPERİTONEAL LAPAROSKOPİK ADRENALEKTOMİ

BH Güvenç*, M Korkmaz**
*Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği
**Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Giriş: Laparoskopik adrenal sürrenalektomi erişkin yaş hastalarda yaygın olarak uygulanan bir girişim olarak tanımlanmıştır. Çocuk yaş grubunda ise söz konusu girişim giderek kabul görmektedir. Bu çalışmada, laparoskopik adrenal cerrahi girişim uygulanmış olan iki hasta bildirilmektedir.

Olgu sunumu: İki olguda dört port üzerinden, lateral transperitoneal yaklaşımla total laparoskopik adrenalektomi uygulanmıştır. Cerrahi girişim endikasyonu alan olgulardan ilki, 2 yıl öncesine kadar şikayeti olmayan, 15 yaşında Cushing sendromlu kız hasta olup, aşırı kilo alımı, kıllanmada artış, kol ve bacaklarda maküler hyperpigmentasyon ve boy kısalığı şikayetleri ile çocuk endokrinoloji kliniği tarafından tetkik edilmiştir. Diffüzyon MRI’da sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm boyutunda, homojen düzgün sınırlı lezyon tesbit edilmiştir. Diğer olgumuz üç yaşında erkek olup, karın ağrısı nedeniyle tetkik sırasında rastlantısal olarak yakalanmış, 5 cm çapında sağ adrenal kitle nedeniyle opere edilmiştir. Ameliyat süresi her iki olgu için sırasıyla 125 ve 140 dakika olup, tahmini kan kaybı 80 ve 100 ml olarak hesaplanmıştır. Hastanede kalış süresi sırasıyla 42 ve 50 saat olup, histopatolojik tanı sürrenal adenom ve ganglionöroblastom olarak belirlenmiştir. Cushing sendromlu hastamızın klinik ve biokimyasal parametreleri postoperatif 6 aylık süreçte tamamen normale dönmüştür.

Sonuç: Laparoskopik yaklaşım kısa süreli hastane yatış süresi, minimal kan kaybı ve mükemmel fonksiyonel sonuç açısından önemli kazanımlara sahiptir. Selim adrenal patolojisi olan seçilmiş olgularda laparoskopik adrenalektomi etkili ve emniyetli bir tedavi metodudur.

Close