36th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association and 3rd Annual Congress of IPEG-MEC

View Abstract

Video Presentation - 12

Robotic fundoplication, gastrojejunostomy, gastrostomy procedure

GB Bahadır, SE Ünlü, E Mambet, B Çalışkan, C Atabek, İ Sürer, S Demirbağ
Gulhane Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery

In the practice of pediatric surgery, gastrointestinal system operations are frequently performed in conventional endoscopic surgery. The objective is the presentation of the surgery details of a 16-year-old child (31kg, percentile ratio under 2%) whose gastric emptying takes an extended period of time and who has an apparent gastroesophageal reflux.

Nissen fundoplication, gastrojejunostomy, gastrostomy practices were planned for the treatment of the child who has a medical history of frequent lower respiratory tract infection and apparent developmental delay. In the three-month follow up, there is not any suffering of the patient who does not have any problem after surgery as well.

Robot applications has better features such as higher resolution images, better viewing with 10-15 times magnifications, three-dimensional evaluation, greater hand-eye coordination, increased motion flexibility, wide angle working in narrow field and being ergonomy, comparing with conventional endoscopic surgery. Robotic fundoplication and gastrojejenostomy are safe and feasible methods for pediatric patients.

Robotik fundoplikasyon, gastrojejenostomi, gastrostomi uygulaması

GB Bahadır, SE Ünlü, E Mambet, B Çalışkan, C Atabek, İ Sürer, S Demirbağ
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği

Çocuk cerrahisi pratiğinde konvansiyonel endoskopik cerrahide gastrointestinal sistem ameliyatları sıkça uygulanmaktadır. Belirgin gastroözefageal reflüsü ve mide boşalım zamanı uzun olan 16 yaşındaki (31 kg, persentil değeri %2’nin altında) çocuğun ameliyat detaylarının sunulması amaçlandı.

Alt solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle sık hastaneye yatış öyküsü ve belirgin gelişme geriliği olan çocuğa Nissen fundoplikasyonu, gastrojejenostomi ve gastrostomi uygulanması planlandı. Ameliyat sonrası herhangi bir problemi olmayan hastanın üç aylık takibinde herhangi bir sıkıntısı bulunmamaktadır.

Konvansiyonel endoskopik ameliyata kıyasla robot uygulamaları, daha yüksek çözünürlüklü görüntü sağlanması, 10-15 kat büyütme ile görüşün daha iyi olması, üç boyutlu değerlendirme, el göz koordinasyonun daha fazla olması, artmış hareket esnekliği, dar alanda geniş açı ile çalışılması ve ergonomik olması gibi üstünlükleri mevcuttur. Robotik fundoplikasyon ve gastrojejenostomi çocuk hastalarda güvenilir ve uygulanabilir bir yöntemdir.

Close