36th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association and 3rd Annual Congress of IPEG-MEC

View Abstract

Video Presentation - 7

An uncommon leading point for ileocolic intussusception: inverted meckel’s diverticulum

Ç Ulukaya Durakbaşa, G Gerçel, E Özatman, HM Mutuş, M Çağlar Oskaylı
Istanbul Medeniyet University Goztepe Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery

Aim: We present a child with an inverted Meckel’s diverticulum (MD) which is an uncommon cause of ileocolic intussusception.

Case Report: A 7-year-old girl presented with abdominal pain, bilious vomiting and blood per rectum. An abdominal USG showed an ileocolic intussusception and it was reduced by saline enema. A repeat USG within 24-hours showed a recurrent intussusception with a second successful saline enema reduction. A CT scan was performed because of an intraluminal mass-like image seen on the second USG. It revealed a 14X16 mm thick-walled cystic mass at level of ileum with intraluminal extension. A laparoscopic exploration revealed edematous and hyperemic ileal loops as well as a pit-like opening on ileum. A grasper was inserted into the pit and a MD was desinvaginated towards the abdominal cavity. The MD was removed by using a stapler. The postoperative course was uneventful. The pathological examination confirmed the diagnosis.

Conclusion: Although MD is among the most commonly encountered abdominal surgical emergencies in children, an inverted MD is very rare. Preoperative diagnosis is usually not straightforward. Inverted MD may cause intussusception just like the regular counterpart and the treatment is surgical.

İleokolik invajinasyonda az görülen bir tetikleyici nokta: inverte meckel divertikülü

Ç Ulukaya Durakbaşa, G Gerçel, E Özatman, HM Mutuş, M Çağlar Oskaylı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği

Amaç: Nadir bir tetikleyici nokta olarak inverte Meckel Divertikülü (MD) nedeniyle ileokolik invajinasyon ile başvuran bir çocuğun sunulmasıdır.

Olgu Sunumu: 7 yaşında kız hasta karın ağrısı, safralı kusma ve rektal kanama ile başvurdu. Batın USG’si ileokolik invajinasyon ile uyumluydu ve serum fizyolojik ile redüksiyon yapıldı. 24 saat sonra yinelenen USG’de invajinasyon tekrarlamıştı ve ikinci kez redüksiyon yapıldı. İkinci USG’de lümen içinde kitle benzeri bir yapı görüldüğü için, BT çekildi. BT’de ileumda 14X16 mm boyutunda kalın duvarlı ve intraluminal uzanım gösteren kistik kitle görüldü. Laparoskopik bakıda ödemli ve eritemli ileal anslara ek olarak ileumda küçük bir çukurlaşma görüldü. Çukurlaşmanın içine kavrayıcı bir el aleti ile girilerek MD ile uyumlu yapı karın içine doğru dezinvajine edildi. Stapler ile MD rezeksiyonu yapıldı. Ameliyat sonrası dönem sorunsuzdu. Patolojik inceleme MD ile uyumluydu.

Sonuç: MD çocuklarda akut karına en sık yol açan nedenlerden biri olmasına karşın, inverte MD is son derece nadirdir. Ameliyat öncesi tanı, çoğu olguda mümkün olmaz. İnverte olmayan, klasik MD’ne benzer şekilde inverte MD de invajinasyona yol açabilir ve tedavisi cerrahidir

Close