36th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association and 3rd Annual Congress of IPEG-MEC

View Abstract

Poster - 42

Spontaneous enteric fistula after traumatic rupture of the common bile duct

ME Dörterler, T Günendi, OH Kocaman, ME Boleken
Department of Pediatric Surgery, Harran University, Şanlıurfa, Turkey

Aim

Bile duct rupture due to trauma is rarely reported in the literature. In our case showing symptoms of severe acute abdomen caused by blunt trauma why we talk about the full participation bile duct rupture.

Case

Outside of the general deterioration of the situation in the epicenter of the patients who were followed by traffic accidents after abdominal distension and vomiting was referred to our clinic with a general deterioration of the situation as an emergency patient was operated. Depending on the trauma of leaving the bed and cut the common bile duct bile seen that the full thickness left ileum T tube was placed. After 1 month follow-up in the common bile duct was seen as the ileum Fistulizing to be spontaneous. 6 month follow-up of the patient was uneventful.

Result

Koldedok injuries are very serious injury is a clinical condition that requires careful examination of the blunt trauma in the pediatric age group. Patients in the pediatric age group admitted with blunt abdominal trauma, such as a rare bile duct rupture, which can cause diseases which may require surgical intervention and shock should keep in mind.

Travmatik koledok rüptürü sonrası spontan enterik fistül

ME Dörterler, T Günendi, OH Kocaman, ME Boleken
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Şanlıurfa,Türkiye

Giriş

Travmaya bağlı koledok rüptürü literatürde oldukça nadir bildirilmiştir. Bizim olgumuzda künt travma nedeni ile oluşan ciddi akut batın semptomları gösteren tam kat koledok rüptüründen bahsettik.

Vaka

Araç dışı trafik kazası ile dış merkezde takip edilen hastanın genel durunun bozulması batın distansiyonu ve kusma sonrası genel durumu bozulması üzerine kliniğimize sevk edilen hasta acil olarak ameliyata alındı. Safra kesenin travmaya bağlı olarak yatağından ayrıldığı ve koledoğun tam kat ileumdan ayrıldığı görülerek T tüp konuldu. Takiplerinde 1 ay sonra koledoğun spontan olarak ileuma fistülüze olduğu görüldü. Hastanın 6 aylık takiplerinde sorunsuzdu.

Sonuç

Koldedok yaralanmaları cok ciddi yaralanmalar olup Pediatrik yaş grubunda künt travma vakaları üzerinde dikkatli inceleme gerektiren bir klinik durumdur. Künt batın travması ile başvuran pediatrik yaş grubundaki hastalarda koledok rüptürü gibi nadir görülen, şoka neden olabilen ve cerrahi müdahale gerektirebilen hastalıkları akıllarında bulundurmalıdırlar.

Close