36th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association and 3rd Annual Congress of IPEG-MEC

View Abstract

Poster - 115

Type VI Choledochal Cyst Diagnosed Postoperatıvely: A Case Report

A Süzen*, SC Karakuş**, N Ertürk***, L Tekin****, M Güçlü*
*Department of Pediatric Surgery,Training and Research Hospital of Mugla Sitki Kocman University, Mugla, Turkey
**Department of Pediatric Surgery, Faculty of Medicine, Mugla Sıtkı Kocman University, Mugla, Turkey
***Mugla Sitki Kocman University Faculty of Medicine Department of Pediatric Surgery
****Department of Pathology, Faculty of Medicine, Mugla Sıtkı Kocman University, Mugla, Turkey

Introduction

Choledochal cysts are rare cystic dilatations of the bile ducts. Isolated cystic duct cysts, known as type VI choledochal cysts, are extremely rare lesions with only single case reports in the literature. We here describe such a type of isolated dilatation of the cystic duct diagnosed postoperatively.

Case Report

A 9-year-old boy with known cholelytiasis as clinical background presented with complaint of upper abdominal pain for 3 days.An abdominal ultrasound revealed multiple gallstones within the kinked gallbladder with diffusely thickened wall and intrahepatic bile duct dilatation.Magnetic resonance cholangiopancreatograpy(MRCP) displayed dilated intrahepatic bile ducts and lack of signal at the 14 mm proximal segment of choledoch. We attempted endoscopic retrograd cholangiopancreatography(ERCP);however, we could not cannulate the bile duct. Therefore, we decided to perform laparoscopic cholecystectomy. At operation, antegrade dissection is the procedure of our choice because of inflammation of Calot's triangle, fibrosis and buried gallbladder. Bile leakage was detected on the fourth postoperative day. Lack of signal in the distal part of common hepatic duct, as well as the proximal part of choledoch was revealed in MRCP examination. ERCP confirmed choledoch obstruction at approximately 2 cm proximal to the papilla of Vater.Macroscopic reinterpretation of cholecystectomy material demonstrated a cyst of 2 cm in diameter at cystic duct. At laparotomy, both right and left hepatic duct injuries were detected and Roux-en-Y hepaticojejunostomy was performed.

Conclusion

Awareness of this type of malformation as a distinct entity of choledochal cyst would help in correct preoperative diagnosis and subsequent management.

Postoperatif tanı konan tip 6 Koledok kisti: Vaka Sunumu

A Süzen*, SC Karakuş**, N Ertürk***, L Tekin****, M Güçlü*
*Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği, Muğla Türkiye
**Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi ABD, Muğla Türkiye
***Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi ABD
****Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji ABD, Muğla Türkiye

Giriş

Koledok kistleri safra kanallarının nadir görülen kistik dilatasyonlarıdır. Tip 6 koledek kisti olarak tanımlanan izole sistik kanal kisti literatürde sadece vaka sunumları şeklinde olan çok nadir lezyonlardır. Biz postoperatif tanı konmuş böyle bir isole sistik kanal dilatasyonunu anlatacağız.

Vaka sunumu

Klinik geçmişinde kolelityazisi olan 9 yaşındaki erkek olgu 3 gündür sağ üst kadran ağrısı şikâyeti ile başvurdu. Batın ultrasonografide multipl safra kesesi taşı ile birlikte diffüz kalınlaşmış duvarı olan kink yapmış safra kesesi ve intrahepatik safra yollarında dilatasyon saptandı. Manyetik resonans kolanjiopankreatografide(MRCP) dilate intrahepatik safra yolları ve koledek proksimalinde 14. mm’de signal yokluğu görüldü. Endoskopik retrograd kolanjiopankreotografi yapıldı ancak safra kanalı kanüle edilemedi. Bu nedenle laparoskopik kolesistektomi planladık. Operasyonda Calot’s üçgeninde enflamasyon, fibrozis ve gömülü safra kesesi olması nedeni ile antegrad diseksiyon prosedürünü tercih ettik. Postoperatif 4. Günde safra kaçağı saptandı. MRCP’de koledok proksimali ve ortak hepatik kanal distalinde sinyal yokluğu ve ERCP papilla Vater 2 cm proximalinde koledokta tıkanıklık olduğunu gösterdi. Kolesistektomi materyali yeniden incelendiğinde sistik kanalda 2 cm çapında kist olduğu gösterildi. Laparatomi yapıldığında sağ ve sol hepatik kanal yaralanması saptanarak Roux-en-Y hepatikojejunostomi yapıldı.

Tartışma

Bu tip farklı birkoledok kisti malformasyonun farkında olmak preoperatif doğru tanı konması ve sonrasındaki tedaviye yardımcı olabilir.

Close