36th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association and 3rd Annual Congress of IPEG-MEC

View Abstract

Oral Presentation - 59

USE of AUGMENTED REALITY IN PEDIATRIC SURGERY AND PEDIATRIC UROLOGY EDUCATION: FIRST STEPS

MB Yolcu, Ş Emre, S Celayir
Istanbul University Cerrahpasa Medical Faculty Department of Pediatric Surgery

Objective: To share the first experiences of the process related to the use of 3D disease models created by computer software using Augmented reality for the Pediatric Surgery and Pediatric Urology education.

Material and Method: Within the scope of the project "Use of disease models produced by three-dimensional printer for the Pediatric Surgery education," conducted by Cerrahpaşa Medical Faculty Pediatric Surgery Department, congenital disease models for educational purposes, produced using 3D softwares on computer were transformed into augmented reality models on mobile platforms (tablet-phone). Model drawings were made by our team using 3DsMAX software. Augmented reality images were obtained by Unity and Vuforia software.

Discussion:The project of production of augmented reality supported educational models is continuing in our department. First examples are presented in this study.

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİĞİN ÇOCUK CERRAHİSİ VE ÇOCUK ÜROLOJİSİ EĞİTİMİNDE KULLANIMI: İLK ADIMLAR

MB Yolcu, Ş Emre, S Celayir
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD

Amaç: Bilgisayar yazılımlarıyla oluşturulmuş 3 boyutlu hastalık modellerinin Artırılmış gerçeklik kullanılarak Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi eğitiminde kullanımı ile ilgili sürece ait ilk deneyimlerin paylaşılmasıdır.

Gereç ve yöntem: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı’nda “Üç boyutlu yazıcı ile üretilmiş hastalık modellerinin Çocuk Cerrahisi eğitiminde kullanılması” projesi kapsamında bilgisayar ortamında 3D yazılımlarla üretilen doğumsal hastalık eğitim modelleri, mobil platformlar üzerinde (tablet-telefon) artırılmış gerçeklik modellerine dönüştürüldü.

Model çizimleri 3DsMAX yazılımı ile tarafımızdan yapıldı. Unity ve Vuforia yazılımları ile artırılmış gerçeklik görüntüleri elde edildi.

Sonuç: Artırılmış gerçeklik ile destekli eğitim materyallerinin yapılandırılması Anabilim Dalımızda bir proje kapsamında sürmektedir. Bu çalışmada ilk örnekler sunulmuştur.

Close