37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Poster - 118

A RARE CASE IN PEDIATRIC AGE GROUP: TORSION OF OMENTUM

O Demirtaş, G Bulut, GB Özdemir
Aydın State Hospital of Gynecology - Obstetrics and Pediatrics, Pediatric Surgery

A RARE CASE IN PEDIATRIC AGE GROUP:

TORSION OF OMENTUM

Abstract

Omental torsion is the situation of twisting of the great omentum on itself on its long axis, thus compromising the perfusion. It is a rare case and generally seen in male obese adults. In pediatric age group it is extremely rare and causes acute abdominal pain. It usually mimics acute appendicitis or, is seen together.

Case

We represent a 9 year old 35 kg male patient with acute abdominal pain and lack of appetite. On physical examination tenderness and rebound was seen on lower quadrant of abdomen. White blood cells counted as 12500 , C- reactive protein was measured 1,68. Ultrasonography showed that appendix diameter was 8mm , there were mesenteric heterogenity and free fluid in abdominal cavity .

At laparatomy ,omentum was observed that it was twisted 4 times clockwise on its long axis. Distal part was hemorrhagically congested . The mesenterium and the intestines had congestion and eudema. There was serous fluid in the abdomen . The appendix was fibrinously swelled and erectile. Appendectomy, detorsion of omentum , and partial resection of omentum were executed as treatment.

Conclusion

Omental torsion should be considered in acute abdominal pain without obvious pathologies. Secondly, the presence of serosanguinous fluid in the peritoneal cavity mandates inspection of the omentum. Resection of the distal part of twisting segment is the choice of treatment.

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA NADİR BİR VAKA: OMENTAL TORSİYON

O Demirtaş, G Bulut, GB Özdemir
Aydın kadın doğum ve çocuk hastanesi

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA NADİR BİR VAKA: OMENTAL TORSİYON

Özet

Omental torsiyon büyük omentumun kendi uzun ekseni etrafında dönüp perfüzyonunun bozulmasına yol açan bir patolojidir. Genellikle obez erkek erişkinlerin nadir bir hastalığıdır. Çocuklarda ise aşırı nadir olarak görülür ve akut batın tablosu yaratabilir. Görüldüğünde genellikle appendisit ile karıştırılır veya birlikte görülebilir.

Vaka

9 yaşında 35 kilogram erkek olgu acil servise 1 günlük karın ağrısı, iştahsızlık ile başvurdu. Başka semptomu olmayan olgunun fizik muayenesindeki tek bulgu sağ alt kadrandaki defans ve rebound idi. Beyaz küre sayısı 12500 CRP: 1,68 . USG: appendiks 8mm mezenterik ve omental heterojenite , serbest sıvı bulguları mevcut.

Operasyon bulgularında omentumun uzun ekseninde 4 tur saat yönüne torsiyone olduğu ve distalinin hemorajik olduğu , mezenterin de yer yer konjesyone ve barsakların ödemli olduğu gözlendi. Batında seröz sıvı mevcuttu. Appendiks flegmanöz halde ve erektildi. Appendektomi, omentum detorsiyonu, parsiyel omentektomi yapıldı.

Yorum ve Sonuç

Omental torsiyon akut batın olgularında belirgin patolojik bulguya rastlanmadığında akla gelmelidir. Özellikle serösanjinoz sıvı varlığı omentumun incelenmesini gerektirir. Torsiyone segmentin eksizyonu tercih edilen cerrahi işlemdir.

Close