37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Poster - 169

HISTOPATHOLOGICAL CLASSIFICATION OF NEONATAL SACROCOXICGEAL TERATOMAS: A CASE REPORT

YA Baltrak, SE Söğüt
Kocaeli Derince Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery

Abstract

Sacrococcygeal teratomas are tumors that arise from sacrococcygeal region containing tissue from all the three germ layers. Sacrococcygeal teratoma (SCT) is a relatively uncommon tumor affecting neonates, infants and children with an incidence of 1 in 40,000 live births with malignant transformation with increasing age. It is four times more common in females than males. To evaluate histological features of congenital sacrococcygeal teratoma and to grade them. Add a note on embryological and clinical aspect of sacrococcygeal teratoma. Majority of the SCTs are benign on histology, when diagnosed at birth with fully differentiated tissues. Histologically meticulous and careful search for immature or malignant components should be instituted as it will helps in therapeutic decisions. In this case report, we aimed to discuss the case of the patient who was treated in the neonatal period.

NEONATAL SAKROKOKSİGEAL TERATOMLARIN HİSTOPATOLOJİK SINIFLAMASI: OLGU SUNUMU

YA Baltrak, SE Söğüt
Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği

Özet:

Sakrokoksigeal teratomlar, her üç germ tabakasından doku içeren sakrokoksigeal bölgeden ortaya çıkan tümörlerdir. Sakrokoksigeal teratom (SKT), artan yaşla birlikte malign transformasyonu olan 40.000 canlı doğumda bir insidansı olan yenidoğanları, bebekleri ve çocukları etkileyen nispeten nadir bir tümördür. Kadınlarda erkeklerden dört kat daha sık görülür. Bu olgu çalışması ile birlikte SKT histopatolojik değerlendirme ve derecelenmesi değerlendirmek amaçlanmıştır. İmmatür ve malign transformasyon içeren patolojik spesmen incelemeleri dikkatlice yapılmalıdır.

Close