37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Case Report - 6

Newborn Thyroid Teratoma: A rare case report

SS Mohamed*, Y Yılmaz**, MK Adam*, C Uğur***
*Mogadishu Somalia-Turkey, Recep Tayyip Erdoğan Training and Research Hospital,Department of Paediatric Surgery, Mogadishu, Somalia
**University of Health Siciences, Kartal Lütfi Kırdar Health Training and Research Centre, Department of Paediatric Surgery, Istanbul, Türkiye
***University of Health Sciences, Konya Health Application Research Center, Department of Pediatrics, Konya, Turkey

Introduction: Newborn teratomas are uncommon and were seen in 1:20,000—1:40,000 births with only %3 in neck. Here we report a rare newborn teratom presented with a mass in neck and respiratory distress.

Case Presentation: A 20-day-old newborn male infant was admitted to pediatric surgery outpatient with right neck mass and respiratory distress. On physical examination a 6x4 cm mass and stridor was found. A cervical ultrasonography demonstrated a well limited 63x42 mm mass with solid-cystic components. Laboratory studies were normal whereas tumor-markers were not be performed. At surgery well-circumscribed mass surrounding thyroid right gland and isthmus could be easily excised. Thyroid left gland was normal and no pathological lymph node was detected. On histological examination, the mass was reported as benign thyroid teratoma. Postoperatively, the patient had normal respiration and was discharged postoperative 3. day. Follow-up was normal at six months control.

Conclusion: Thyroid teratomas present as mass in neck and respiratory distress. Mortality mostly occurs according to respiratory distress. Cervical ultrasonography is first imaging study for diagnosis. The clinician must beware of the in differential diagnosis by rare newborn thyroid tertomas when newborn presented with neck-mass and respiratory distress.

Yenidoğan Tiroid Teratomu; Çok Nadir Bir Olgu Sunumu

SS Mohamed*, Y Yılmaz**, MK Adam*, C Uğur***
*Mogadişu Somali Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahi Kliniği, Mogadişu, Somali.
**Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Lütfı Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye
***Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Konya, Türkiye

Giriş : Yenidoğan teratomları nadirdir ve 1:20,000—1:40,000 canlı doğumda bir görülür, bunların sadece %3 ü boyun bölgesindedir. Boyunda şişlik ve solunum sıkıntısı ile kendini gösteren nadir görülen bir yenidoğan tiroid teratomu olgusu sunulmuştur.

Olgu Sunumu: Doğumundan itibaren solunum sıkıntısı ve boynunun sağ tarafında şişlik şikayeti olan 20 günlük erkek bebek çocuk cerrahisi polikliğine başvurdu. Fizik muayenede boyunun sağ tarafında 6x4 cm boyutlarında düzgün sınırlı kitle palpe edilmesi ve şiddetli inspiratuar stridoru dışında ek bulgusu yoktu. Boyun ultrasonunda 63x42 mm solid ve kistik komponentleri olan düzgün sınırlı kitle saptandı. Laboratuvar bulguları normaldi. Tümör belirteçleri çalışılamadı. Ameliyat sırasında tiroid sağ lob ve isthmusu tamamen içine alan etraf dokulardan sınırları ayırd edilebilen kitle total olarak eksize edildi. Tiroid sol lobu normal olarak izlendi. Patolojik lenf nodu izlenmedi. Histopatolojik değerlendirme, benign matüre tiroid teratomu şeklinde raporlandı. Postoperatif solunum sıkıntısı gerileyen hasta 3. gün şifa ile taburcu edildi. 6 aydır takipleri sorunsuz seyretmektedir.

Sonuç:. Tiroid teratomları boyunda şişlik ve solunum sıkıntısı ile bulgu verir ve mortalite solunum sıkıntısına bağlı gelişir. Boyun ultrasonu tanıda ilk seçenektir. Yenidoğanda boyunda şişlik ve solunum sıkıntısı ayırıcı tanısında nadir görülen tiroid teratomunun da akılda tutulması, erken tanı ve cerrahi tedavi ile mortalite ve morbiditeyi azaltacaktır.

Close