37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Case Report - 8

Management of Pediatric Chronic Calcific Pancreatitis with Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy

Ö Boybeyi Türer*, T Soyer*, E Parlak**, HN Özcan***, CY Bilen****, FC Tanyel*
*Hacettepe University Faculty of Medicine Department of Pediatric Surgery
**Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Gastroenterology
***Hacettepe University, Faculty of Medicine, Department Pediatric Radiology
****Hacettepe University Faculty of Medicine Department of Urology

Aim: Chronic pancreatitis in childhood is very rare and causes chronic/relapsing abdominal pain, frequent hospitalizations, malnutrition, retarded growth, and stone formation in main duct. Although pancreatic stone (PS) management is standardized in adults commonly with pancreatic extracorporeal shock wave lithotripsy (P-ESWL), there is no consensus on management of PS in children. A child with multiple PS who was treated with P-ESWL has been presented.

Case: A 14 year-old girl was admitted with abdominal pain and elevated pancreatic enzyme levels. Abdominal US showed irregularity and rough echogenicity in pancreas revealing pancreatitis. Her past medical history revealed that she experienced several attacks before. ERCP was performed and dilated pancreatic duct and multiple stones were seen in main pancreatic duct. Endoscopic removal of stones could not be achieved since the largest stone was 17x8 mm. Endoscopic sphincterotomy was performed. P-ESWL was performed using electromagnetic lithotripter (Siemens modularis variostar-Cplus, Erlangen, Germany) under general anesthesia. Following 3 sessions of ESWL, ERCP was performed showing that stones were fragmented and pancreatic flow was restored. No ESWL-related complication was observed. Pain relief was achieved. The patient is still under follow-up regarding endocrine and exocrine function of pancreas.

Conclusion: P-ESWL may be an alternative management option in pediatric PS which could not be removed by ERCP. The patients managed with P-ESWL should be followed-up for a long time regarding to endocrine and exocrine functions of pancreas. As in management of adult pancreatitis, clinical guidelines are needed regarding the management of pediatric PS.

Çocukluk Çağı Kronik Kalsifiye Pankreatit Tedavisinde Ekstrakorporeal Şok Dalgası ile Taşkırma Uygulaması

Ö Boybeyi Türer*, T Soyer*, E Parlak**, HN Özcan***, CY Bilen****, FC Tanyel*
*Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji AD
***Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Radyoloji AD
****Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji AD

Amaç: Çocukluk çağı kronik pankreatit; kronik ve tekrarlayan karın ağrısı, sık hastaneye yatış, malnütrisyon, büyüme geriliği ve ana pankreatit kanalda taş (PT) oluşumu yapan nadir bir klinik durumdur. Erişkinlerde PT tedavisinde ekstrakorporeal şok dalgası (P-ESWL) kullanımı standart uygulama olmasına rağmen, çocuklarda PT tedavisinde fikir birliği yoktur. Çok sayıda PT olan ve P-ESWL ile tedavi edilen bir olguyu sunmayı amaçladık.

Olgu: 14 yaşında kız hasta karın ağrısı ve pankreatik enzim yüksekliği ile başvurdu. Ultrasonografide pankreasta düzensizlik ve ekojenite artışı saptandı. Öyküsünden daha önce de atak geçirdiği öğrenilen hastanın ERCP’inde en büyüğü 17x8 mm olan çok sayıda taşın pankreatik kanalda tıkanıklık yaptığı görüldü. Endoskopik taş çıkarılması yapılamayan hastaya sfinkterotomi yapıldı. Genel anestezi altında elektromagnetik taş kırıcı (Siemens modularis variostar-Cplus, Erlangen, Almanya) ile P-ESWL uygulaması yapıldı. 3 seans uygulama sonrası ERCP ile taşların parçalandığı ve pankreatik kanaldan akımın sağlandığı görüldü. ESWL ilişkili komplikasyona rastlanmadı. Ağrı kontrolü sağlandı. Hasta halen pankreasın endokrin ve ekzokrin fonksiyonları açısından takiptedir.

Sonuç: P-ESWL, çocukluk çağında ERCP ile çıkarılamayan PT tedavisinde alternatif bir tedavi seçeneği olabilir. P-ESWL ile tedavi edilen olguların pankreatik endokrin ve ekzokrin fonksiyonlar açısından uzun dönem takipte olması önerilir. Erişkinlerde olduğu gibi çocukluk çağı PT tedavisinde klinik kılavuzlara ihtiyaç vardır.

Close