37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Video Presentation - 9

A new trick for percutaneous tracheostomy done by Griggs technique in children

E Ergün*, U Ateş**, Ö Selvi Can***, K Bahadır**, G Göllü**, F Serttürk**, A Yağmurlu**, M Çakmak**, M Bingöl-Koloğlu**
*Dr. Sami Ulus Maternity and Children Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery, Ankara
**Ankara University, School of Medicine, Department of Pediatric Surgery
***Ankara University School Of Medicine Department Of Anesthesiology And Reanimation

Percutaneous tracheostomy (PT) has replaced the traditional open surgical tracheotomy in adults owing to the facts that it is safe and easy bed side procedure. We have shown that PT under rigid bronchoscopic guidance is a safe and easy procedure and a less invasive alternative to surgical tracheostomy in children. As we have gained experience, we applied a simple trick facilitating tracheostomy cannula placement.A feeding tube is previously frozen to make it hard and firm. Advancement of previously frozen feeding tube over guidewire and further advancement of tracheostomy cannula over firm feeding tube facilitates insertion of the tracheostomy cannula. In this video presentation we aimed to share this technical modification which makes tracheostomy cannula placement easier.

Çocuklarda Griggs yöntemi ile yapılan perkütan trakeostomi tekniğini kolaylaştıran bir modifikasyon

E Ergün*, U Ateş**, Ö Selvi Can***, K Bahadır**, G Göllü**, F Serttürk**, A Yağmurlu**, M Çakmak**, M Bingöl-Koloğlu**
*Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği, Ankara
**Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
***Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Perkütan trakeostomi (PT) erişkinlerde yatak başı kolay uygulanabilir bir işlem olması nedeniyle klasik cerrahi trakeostominin yerini almıştır. Çocuklarda ise rijid bronkoskopik görüş altında Griggs yöntemi ile yapılan PTnin güvenli ve kolay uygulanabilir olduğu tarafımızdan gösterilmiştir. Bu konuda deneyimimiz artıkça trakeostomi kanülünü klavuz tel üzerinden yerleştirmeyi kolaylaştırıcı bir yöntem geliştirdik. Klavuz telin üzerinden ilerletilen önceden dondurularak sert hale getirilmiş feeding tüpün üzerinden trakeostomi kanülünü ilerletmek işlemi kolaylaştırmaktadır. Bu vido sunumda Griggs tekniği ile yapılan PT sırasında kanül yerleştirmeyi kolaylaştıran teknik modifikasyonu paylaşmayı amaçladık

Close