37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Poster - 30

Laparoscopic bullet removal in a penetrating abdominal gunshot in child

A Gurbanov, F Serttürk, U Ateş, A Jaferov, K Bahadır, M Bingöl-Koloğlu
Ankara University, School of Medicine, Department of Pediatric Surgery

Introduction: Gunshot wounds represent one of the most common causes of penetrating injuries. İnjuries from weapons can be serious and even fatal, particularly in children. Although the penetrating abdominal trauma has been traditionally treated by exploratory laparotomy, diagnostic and therapeutic laparoscopy is a feasible approach in managing patients with penetrating abdominal trauma. In this video, it was aimed to present a penetrating retroperitoneal injury caused by an gunshot wounds, and the successful removal of the bullet via a laparoscopic approach.

Case: A 13-year-old boy was admitted with a gunshot wound. The patient’s clinical condition was stable. Physical examination revealed a 0,5x0,5cm diameter entry wound ole left at the lumbar area and left to the vertebral column. Computed tomography scan showed the bullet in the retroperitoneum 8mm and 3mm left to the renal vein and renal pelvis, respectively. A three-port laparoscopic transperitoneal approach was performed. The bullet was found near the renal hilum and it was laparoscopically removed. Operation time was 35 min. The surgery resulted without complications and postoperative course was uneventful. The patient was discharged home on the second postoperative day.

Conclusion: Laparoscopic removal of bullet after gunshot wound in clinical stable children is a reliable and feasible technique.

Ateşli silah yaralanması olan çocuk hastada laparoskopik kurşun çıkarılması

A Gurbanov, F Serttürk, U Ateş, A Jaferov, K Bahadır, M Bingöl-Koloğlu
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Giriş: Ateşli silah yaralanmaları, delici yaralanmaların en yaygın nedenlerinden biridir. Ateşli silah yaralanmaları, özellikle çocuklarda ciddi, hatta ölümcül olabilir. Delici batın yaralanmaları geleneksel olarak laparotomiyle tedavi edilse de, tanısal ve tedavi edici laparoskopi bu grup hastaların yönetiminde uygulanabilir bir yaklaşımdır. Burada ateşli silah yaralanmasından kaynaklanan retroperitoneal delici yaralanması olan hastada merminin laparoskopik olarak başarılı çıkarılmasının sunulması amaçlandı.

Olgu: Ateşli silah yaralanması olan 13 yaş erkek hasta kliniğe kabul edildi. Hastanın genel durumu stabildi. Fizik muayenesinde sol paravertebral alanda, lomber bölgede 0,5x0,5cm’lik mermi giriş yeri mevcuttu. Bilgisayarlı tomografi merminin sol renal venden 8mm, renal pelvisten 3mm uzaklıkta olduğunu gösterdi. Üç portlu laparoskopik yaklaşım uygulandı. Mermi renal hilusa yakın olarak bulundu ve laparoskopik olarak çıkarıldı. Ameliyat süresi 35dk idi. Ameliyat sırasında ve sonrasında komplikasyon görülmedi. Hasta ameliyattan sonraki 2. günde taburcu edildi.

Sonuç: Ateşli silah yaralanmalarında klinik olarak stabil olan hastalarda merminin laparoskopik olarak çıkarılması güvenilir ve uygulanabilir bir tekniktir.

Close