37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Poster - 104

A rare complication of circumcision: glans ischemia; a case report and rewiev of literature

E Ergün, A Gurbanov, U Ateş, G Göllü, T Aktuğ
Ankara University, School of Medicine, Department of Pediatric Surgery

Circumcision is one of the most common procedures that pediatric surgeons perform. Complications such as bleeding, infection, deformities and glans ischemia may occur. Glans ischemia is one of the most rare and also severe complications of circumcision. It is aimed to present a GI case which resolved uneventfully with pentoxifylline and enoxaparine sodium treatment.

Case: 11 year-old child applied to the hospital 24 hours after circumcision with pain and color change of glans penis. Physical examination revealed black colored glans penis with swelling. Urethral meatus was normal and child did not have any problems about urination. Pentoxifylline (10mg/kg/day) and enoxaparin sodium (2x1 mg/kg/day) treatment and local antibiotic care were started. The patient was discharged after one week of treatment. At the first month follow-up, the glans were completely normal and there was no permanent damage.

Result: Glans ischemia is a rare complication of circumcision. İt may caused during the circumcision, dorsal penile nevre block -because of causing vasospasms-, inadequateuse of cautery and high pressured bandages and etc. If appropriate treatment is initiated on time, patients can recover without permanent damage. Pentoxifylline and enoxaparine sodium may be used safely in these patient group.

Sünnetin nadir bir komplikasyonu: Glans iskemisi. Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

E Ergün, A Gurbanov, U Ateş, G Göllü, T Aktuğ
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Giriş: Sünnet çocuk cerrahisinde en çok uygulanan cerrahi prosedürlerdendir. Kanama, enfeksiyon, şekil bozukluğu ve glans iskemisi gibi komplikasyonları görülebilir. Glans iskemisi sünnetin nadir ve daha ciddi bir komplikasyonudur. Sünnet sonrası gelişen glans iskemisinin pentoksifillin ve enoksaparin sodyum ile sekelsiz tedavisinin sunulması amaçlandı

Olgu: 11 yaş erkek hasta sünnetden 24 saat sonra peniste ağrı ve glans renginde morarma şikayeti ile kliniğe başvurdu. Fizik incelemede glansta morarma ve şişlik mevcuttu. Mea doğal görünümdeydi ve işeme sorunu yoktu. Hastaya pentoksifillin (10mg/kg/gün) ve enoksaparin sodyum (2x1 mg/kg/gün)tedavisi ve lokal antibiyotikli krem ile bakım başlandı. Bir haftalık tedavi sonrası hasta taburcu edildi. Birinci ay kontrolünde glans tamamen normal görünümdeydi.

Sonuç: Glans iskemisi sünnetin nadir görülen komplikasyonlarındandır. Bu durum sünnet zamanı dorsal penil sinir blokajı sonrası gelişen vazospazm, uygunsuz koterizasyon ve bir çok diğer nedenle oluşabilir. Zamanında uygun tedavi başlanırsa hastalarda kalıcı hasar oluşmadan iyileşme elde edilebilir. Pentoksifillin ve enoksaparin sodyum tedavisi bu grup hastalarda güvenle kullanılabilir.

Close