37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Oral Presentation - 81

Long lasting, tunneled catheter assisted distal stoma feeding in infants

MS Arda, B Tekkanat, H İlhan
Eskisehir Osmangazi University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery

Aim: Different kinds of stomas are frequently used in gastrointestinal surgical diseases. The level of stoma has great importance for achieving caloric intake and fluid resuscitation. During prolong treatment complications due to vascular access and parenteral nutrition has its own controversies. Distal feeding is the choice of treatment. However, while distal feeding opening or reclosing the stoma bag is a problem particularly in infants. Moreover, the unknown amount regurgitated to the stoma bag following distal feeding is the other difficulty. Therefore, here we presented our long term usable, tunneled catheter assisted distal feeding(TCDF) approach.

Material and method: The patients, in whom a silicone based tunneled catheter placed was extracted.

Results: A total of seven patients whose ages were between 0-7 was undergone TCDF procedure. For distal feeding while fashioning a stoma a silicone based tunneled catheter’s tip was placed 8-10 cm inside of distal intestine. The content of stoma and other ingredients have given through catheter. Patients could have been fed and distal intestine stimulated for motility. TCDF was ranged between 10-220 days in which TCDF was ended while stoma was taking down. In the rest of three it is still in use. All patients weaned from vascular access, followed at home without stoma bag application problem. No percentile decrease was detected in patients. Any complication was detected, out of spontaneous replacement of tip of the catheter.

Conclusion: TCDF approach could be applied for distal feeding with stoma bag. Electrolyte, fluid replacement and distal intestinal feeding for stimulating the intestine by TCDF is a safe and reliable alternative method in infants.

Kalıcı, tünnelli kateter destekli distal barsak besleme

MS Arda, B Tekkanat, H İlhan
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: Gastrointestinal cerrahi hastalıklarda geçici veya kalıcı stoma, değişik amaçlarla yapılmaktadır. Stomanın yeri; hastanın emilim yetersizliği ve sıvı kayıpları ile karşılaşmasında belirleyicidir. Kayıplar damardan yüksek kalorili beslenme veya sıvı desteği ile karşılanır. Süreç uzadıkça damar yolu veya destek tedavisi ile ilgili komplikasyonlar gözlenebilir. Distal beslenme çözüm yolu olarak önerilmiştir. Ancak distal barsağa verilirken geri kaçma, stoma torbasının varlığı distal beslenmeyi zorlaştırmaktadır. Bu amaçla distal beslenme gereksinimi olacak olgularda kalıcı tünelli kateter destekli distal beslenme (TKDB) yaklaşımımızı sunmayı amaçladık.

Materyal metod: Distal beslenme ihtiyacı olacak hastalara distal barsağın içinde 8-10 cm ilerleyecek şekilde silikon, keçeli, kalıcı, tünelli kateter yerleştirildi. Stoma geleni veya diğer gereksinimler direkt barsak içine verildi. Hastalar geriye dönük olarak incelendi.

Sonuç: Yaşları 0-7 arasında değişen yedi hastaya TKDB yapıldı. Hem ileal hem de kolonik stomalarda kullanıldı. Kullanım süresi 10-220 gün arasında değişmekte idi. Dört hastada stoma kapatılırken tüp çekildi. Diğer hastalar TKDB’ye devam etmektedir. TKDB yapılan hastalarda sıvı ve beslenme açısından damar yolu gereksinimi olmadı. Hastalarda persantil kaybı gözlenmedi ve ayaktan izlemine devam edildi. Kateter ucunun çıkması dışında, TKDB’ye bağlı veya kateter kaynaklı komplikasyon saptanmadı.

Yorum: TKDB; stomalı ve sıvı kaybına neden olabilecek hastalarda damar yolu gereksinimini ortadan kaldırabilir. Stoma torbası ile birlikte distal beslenme kolaylığı sağlar. TKDB yaklaşımı çocuklarda sıvı elektrolit kaybının yerine konması, distal barsağın çalıştırılması ve beslenme sağlanması açısından güvenle kullanılabilecek bir yöntemdir.

Close