37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Poster - 198

Irreducible Indirect Inguinal Hernia Containing Uterus and Bilateral Adnexa in a Premature Female Infant

Y Yılmaz*, H Özkan Ulu*, M Alkan Koyuncu**
*Zekai Tahir Burak Women's Health Education and Research Hospital Department of Neonatology Pediatric Surgeon ANKARA TURKEY
**Ministry of Health Zekai Tahir Burak Maternity and Teaching Hospital Ankara

Abstract:

Although sliding indirect inguinal hernias containing the ipsilateral ovary and fallopian tube are not uncommon in infant girls, sliding hernias containing both ovaries are rare. This report describes a large indirect inguinal hernia in a 91-day-old infant girl that contained the left uterine fundus, as well as both ovaries and fallopian tubes.

Case Report:

Our patient was born as a triple birth for 26 weeks and caesarean section at 810 grams. His brothers were lost early neonatal period. Her 3-month stay in the neonatal intensive care unit was apnea of prematurity required mechanical ventilation because of respiratory distress.. On day 90 of life, a nontender and nonfluctuant soft tissue mass that was not reducible was palpated in her right labia majora Ultrasonography revealed hypoechoic masses leading to the abdomen and a hypoechoic mass containing a hyperechoic region, suggesting endometrium of the uterus and both ovaries passing through the inguinal canal. The day after hernia reduction right hernia surgery was performed on day 91 of life.

Discussion:

Irreducible and incarcerated inguinal hernias in female infants may contain the uterus and adnexa. Prompt surgical intervention is mandatory to avoid irreversible injuries to the contained organs. Several authors recommend an ultrasonographic and gynecologic follow-up until reproductive age, owing to the uncertain relationship between this disorder and other genital tract anomalies.

Prematüre Yenidoğan Kız Olguda Her İki Over, Adneksler ve Uterusu İçeren Redükte Edilemeyen İndirekt Kasık Fıtığı Olgusu

Y Yılmaz*, H Özkan Ulu*, M Alkan Koyuncu**
*Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği Çocuk Cerrahisi ANKARA
**Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

Giriş:

Yenidoğanlarda, sliding kasık fıtığı olgularında over ve fallop tüpünün herniasyonu sık görülürken, uterus ya da her iki overin herniasyonu nadirdir. Burada opere edilen geniş indirekt fıtık kesesi içinde herniye sağ uterus ile birlikte her iki over ve fallop tüplerinin yer aldığı 91 günlük bebek olgumuz sunulmaktadır.

Olgu Sunumu:

Hastamız üçüz eşi olarak 26 hafta ve 810 gram olarak sezeryan ile doğmuş. Kardeşleri erken dönemde kaybedilmiştir. Yenidoğan yoğunbakım ünitesinde solunum sıkıntısı nedeniyle yaklaşık üç ay boyunca mekanik solunum desteği verilen hasta, doksan günlük olduğunda sağ kasığında yumuşak, hassas ve itilemeyen kitle görülmüş. Yapılan ultrasonografide; sağ labial bölgeye uzanan fıtık kesesi içinde uterus ve her iki over gözlendi. Fıtık ancak sedasyonla yerine itilebildi. Ertesi gün operasyonla sağ kasık fıtığı onarımı yapıldı.

Tartışma ve Sonuç:

Redükte edilemeyen kız fıtıklarında kese içinde uterus, idrar torbası ve adneksiyal yapılar ile birlikte överler de olabilir. Cerrahi girişim öncesinde ve süresince olası risklerden korunmak önemlidir. Benzer olgularda cerrahi öncesinde rutin ultrasonografi yapılması uygun olur. Bu tür olguların ek genital anomalilerle birlikte olabileceği düşüncesiyle takibi önerilmektedir.

Close