37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Poster - 147

A rare cause of abdominal pain: coexistence of imperforate hymen hematocolpos.

M Sarıkaya*, S Sarıkaya**
*KIZILTEPE STATE HOSPİTAL PEDİATRİC SURGERY/KIZILTEPE/MARDİN
**KIZILTEPE STATE HOSPİTAL OBSTETRY AND GYNECOLOGY/KIZILTEPE/MARDİN

Imperforate hymen is a rare congenital anomaly. It is very difficult to be noticed until adolescence. It often presents with symptoms and signs such as periodic abdominal pain, abdominal mass, inability to urinate, primary amenorrhea. We present a 12-year-old case of imperforate hymen-hematocolpos. The patient presented to our clinic with abdominal pain, inability to urinate, and abdominal distention. Physical examination revealed that hymen was imperforated. Abdominal ultrasound revealed hematocolpos. The patient underwent hymenotomy with general anesthesia. Imperforate hymen is a rare congenital anomaly that must be kept in mind in patients presenting with periodic abdominal pain, abdominal mass, primary amenorrhea and urinary retention.

Nadir bir karın ağrısı sebebi: imperfore himen-hematokolpos birlikteliği.

M Sarıkaya*, S Sarıkaya**
*KIZILTEPE DEVLET HASTANESİ ÇOCUK CERRAHİSİ/KIZILTEPE/MARDİN
**KIZILTEPE DEVLET HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM/KIZILTEPE/MARDİN

İmperfore himen nadir görülen bir konjenital anomalidir. Ergenlik dönemine kadar farkedilmeleri oldukça zordur. Sıklıkla periyodik karın ağrısı, karında kitle, idrar yapamama, primer amenore gibi semptom ve bulgularla kendini gösterir. 12 yaşında bir imperfore himen-hematokolpos birlikteliği olgusunu sunmaktayız. Karın ağrısı, idrar yapamama ve karında şişlik şikayetiyle tarafımıza başvuran hastanın fizik muayenesinde himenin imperfore olduğu görüldü. Hastaya çekilen batın ultrasonunda hematokolpos tespit edildi. Hastaya genel anestezi altında himenotomi uygulandı.İmperfore himen, periyodik karın ağrısı, karında kitle, primer amenore ve idrar yapamama ile başvuran hastalarda mutlaka akılda tutulması gereken nadir bir konjenital anomalidir.

Close