37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Poster - 69

A rare cause of intraabdominal mass in newborn: Fetus in fetu

MA Narsat, S Ahmedova Yöntem, G Gökdeniz, ŞS Kılıç, Ö Özden
Cukurova University Faculty of Medicine Department of Pediatric Surgery

Introduction: Fetus in fetu is a very rare tumor and its incidence is 1 / 500.000. We aimed to present two cases operated fetus in fetu

Case 1: Female patient with a prediagnosis of intrauterine intraabdominal mass was delivered by cesarean section at 38 gestational weeks. The AFP value was 69533 ul/ml. Ultrasonography was evaluated as a mass lesion in the midline containing 5cmx3cm contours with lobulated, microcalcified areas. Computed tomography examination revealed a marked lesion with calcified and ossification on the right and lower abdomen, with lower extremities and vertebral structures being selected. The patient was operated. Cystic mass with solid component was seen. The mass was attached to the mesenteric root with a band of approximately 0.5cm, and the veins were present in the band. There was no other connection. The cyst was not opened, the mesenteric band was separated and the lesion was removed. The histopathological sac consistent with amniotic sac was reported as fetus of fetus. One year follow-up of the patient was completed without any problem.

Case 2: A 5 months female patient without intrauterine followup admitted to clinic with abdominal mass. Computed tomography was reported to suggest a teratoma with a 12cmx6cm sized fat, bone, soft tissue component that capsulated in the widest part starting from the right subdiaphragmatic area to the left. The patient was operated. A cystic mass with solid component adhering to the surrounding tissues was seen in the posterior and left abdomen. The vascular band, which was thought to extend into the hepatic arteries, was ligated and cut, and the mass removed. As a result of the pathology, umbilical cord containing 1 artery and 1 vein and amnion sac containing microcalcifications were reported as fetus in fetus. Six-year follow-up was uneventful.

The fetus in fetu is a rare condition among the abdominal masses of the newborn. A differential diagnosis with teratoma and lymphangioma is required. There is a possibility of malignancy development.

Yenidoğanın nadir bir batın içi kitle sebebi: Fetüs in fetü

MA Narsat, S Ahmedova Yöntem, G Gökdeniz, ŞS Kılıç, Ö Özden
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Giriş : Fetüs in fetü son derece nadir bir tümördür ve insidansı 1/500.000‘dir. Fetüs in fetü nedeniyle opere olan 2 olguyu sunmayı amaçladık.

Olgu 1 : İntrauterin intraabdominal kitle ön tanısı olan kız hasta 38 gestasyonel haftalık olarak sezeryan ile doğdu. AFP değeri 69533 ıu/ml ölçüldü. Ultrasonografi incelemesi batın içerisinde orta hatta 5cmx3cm boyutlarında konturları lobüle düzgün sınırlı kistik ve mikrokalsifiye alanlar içeren kitlesel lezyon olarak değerlendirildi. Bilgisayarlı tomografi incelenmesi sağda üst ve alt batında kalsifiye ve ossifikasyon gösteren sınırları belirgin lezyon izlenmiştir, lezyonda alt ekstremiteler ve vertebral yapılar seçilmektedir olarak raporlandı. Hasta ameliyata alındı. Solid komponenti olan kistik kitle görüldü. Kitle, mezenter köküne yaklaşık 0,5cm’lik bir bant ile bağlıydı, bandın içerisinde damarları mevcuttu. Başka bağlantısı yoktu. Kist açılmadan mezenter kötündeki bant ayrılıp lezyon çıkartıldı. Patoloji sonucu kesilen bant 2 arter 1 ven içeren göbek kordonu, duvarı amniyon kesesi ile uyumlu histopatolojik kese, fetüs in fetü olarak raporlandı. Hastanın bir yıllık takibi problemsiz olarak tamamlandı.

Olgu 2 : İntrauterin takibi olmayan 5 aylık kız hasta kliniğimize karında kitle şikayeti ile başvurdu. Bilgisayarlı tomografi incelemesi sağ subdiafragmatik alandan başlayıp sola kadar uzanan en geniş yerinde 12cmx6cm boyutlarında içerisinde yağ, kemik, yumuşak doku komponenetleri barındıran kapsüllü yumuşak doku kitlesi öncelikle teratom düşündürmüştür şeklinde raporlandı. Hasta ameliyata alındı. Posterior ve karın sol kısımda çevre dokulara yapışık içerisinde solid komponenti bulunan kistik kitle görüldü. Etraf dokulardan ayrıldı hepatik arterlere doğru uzandığı düşünülen damarsal bant bağlanıp kesilerek ayrıldı ve kitle çıkartıldı. Patoloji sonucu 1 arter 1 ven içeren göbek kordonu ve bu kordonun devamında mikrokalsifikasyonlar içeren amniyon kesesi, fetüs in fetü şeklinde raporlandı. Hastanın altı yıllık takibinde problem olmadı.

Fetüs in fetü yenidoğanın karın içi kitleleri arasında nadirde olsa görülen bir durumdur. Teratom ve lenfanjiom ile ayırıcı tanısı gereklidir. Takiplerinde düşükte olsa malignite gelişim ihtimali mevcuttur.

Close