37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Poster - 11

Pyeloplasty surgery and use of double J catheters: a technical suggestion

HM Mutuş, ŞK Özel, B Aksu, D Uğurlu, Ç Ulukaya Durakbaşa
Istanbul Medeniyet University Goztepe Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery

Aim: The aim of this study was to share the experience of double J catheter application with a different technique in ureteropelvic junction obstruction surgery.

Case report: Three boys with a mean age of 23 (4-53) months with hydronephrosis and ureteropelvic junction obstruction were planned for unilateral pyeloplasty surgery. Initially, a cystoscopy was done just before surgery, and a double J catheter was inserted retrogradely on the ipsilateral side, leaving one end of the catheter in the renal pelvis and the other end in the bladder. The positioning of the catheter was confirmed by fluoroscopy. The polypropylene thread which was originally attached at distal end of the catheter was pulled out of the urethral meatus and fixed by suturing to penile skin. After catheterization, a standard Anderson Hynes pyeloplasty was performed with mini-lumbotomy incision. All patients were discharged after 2 days, and followed up on an outpatient basis. Double J catheters were removed in mean 5th (3-7) postoperative week by pulling out the polypropylene thread through urethral meatus on an outpatient setting. The mean postoperative follow-up period of the patients was 24 (19-32) months, and was uneventful.

Conclusion: Transanastomotic double j catheters used in pyeloplasty operations can be inserted preoperatively in a retrograde manner, or antegradely during surgery. In routine pediatric practice, the inserted catheter is removed by cystoscopy under general anesthesia. With the technique described here, it is possible to easily remove the catheters that were inserted retrogradely before surgery by pulling out the polypropylene thread connected to the catheter without any need for general anesthesia.

Piyeloplasti ameliyatları ve çift J katater kullanımı: teknik bir öneri

HM Mutuş, ŞK Özel, B Aksu, D Uğurlu, Ç Ulukaya Durakbaşa
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği

Amaç: Üreteropelvik bileşke darlığı cerrahisinde, çift J kataterin genel uygulamalardan farklı bir teknikle kullanımının paylaşılması amaçlandı.

Olgu sunumu: Üreteropelvik bileşke darlığı nedeniyle tek taraflı hidronefroz ve obstrüksiyonu bulunan ve piyeloplasti cerrahisi planlanan ortalama yaşı 23 (4-53) ay olan üç erkek çocuğa cerrahi girişimden hemen önce sistoskopi yapıldı. Cerrahi uygulanacak tarafa retrograd yoldan çift J katater yerleştirilerek kataterin bir ucu renal pelviste ve diğer ucu mesanede bırakıldı. Yerleşim skopik olarak teyit edildi. Kataterin ucunda bulunan polipropilen iplik üretral meatustan dışarı çıkartılarak penil cilde askı dikişle tespit edildi. Ardından mini-lumbotomi kesisiyle standart Anderson Hynes piyeloplasti ameliyatı yapıldı. Hastaların tümü ameliyattan sonra 2. günde taburcu edilerek ayaktan takibe alındı. Ameliyattan ortalama 5 (3-7) hafta sonra mevcut çift J kataterler poliklinik şartlarında üretradan dışarı çıkan iplikten çekilerek çıkartıldı. Hastaların ameliyat sonrası ortalama takip süresi 24 (19-32) ay olup, sorunsuzdur.

Sonuç: Piyeloplasti ameliyatlarında kullanılan transanastomotik çift j kataterler ameliyat öncesinde retrograd veya ameliyat sırasında antegrad olarak takılabilir. Çocuklarda rutin uygulamada, takılan katater genel anestezi altında sistoskopik girişimle çıkartılır. Burada tanımlanan teknikle, retrograd olarak takılan ve askı ipliği vücut dışında tespit edilen kataterlerin tekrar anestezi altında girişime gerek kalmadan kolaylıkla çıkartılması mümkündür.

Close