37th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association & STEPS 2019

View Abstract

Poster - 127

Mirror World Simulation for Pediatric Surgery

MB Yolcu, SS Ovunc, Ş Emre, S Celayir
Istanbul University Cerrahpasa Medical Faculty Department of Pediatric Surgery

Today, developers make a real copy of the world we live in, using augmented reality from digital technologies. Not only are these studies pioneering in technology, but also they are spreading in many areas. In this area of medicine, this technological method can be used to create content that can be integrated into many departments from education to clinic. It is aimed to get the opinions of the pediatric surgery specialists by presenting the practical usability of the contents developed for education and clinic in pediatric surgery. With these data, which will be collected in an interactive way, the strategies and plans of content creation will be revised and a model mirror world will be created for the first time in the field of pediatric surgery in medicine. These contents can be experienced by students, academicians and clinicians in simulation form. It is expected that the contents in medicine will be made more efficient with digital technologies.

Çocuk Cerrahisi için Ayna Dünya Simülasyonu

MB Yolcu, SS Ovunc, Ş Emre, S Celayir
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD

Günümüzde geliştiriciler, dijital teknolojilerden olan artırılmış gerçekliği kullanarak yaşadığımız dünyanın gerçeksi bir kopyasını oluşturmaktadır. Bu çalışmalar, teknolojide öncü nitelikte olmakla birlikte birçok alana yayılım göstermektedir. Bu alanlardan biri olan tıpta, eğitimden kliniğe kadar birçok bölüme entegre edilebilecek içerikler oluşturmayı sağlayan bu teknolojik yöntem kullanılabilmektedir. Çocuk cerrahisinde eğitime ve kliniğe özgü geliştirilen içeriklerin pratikte kullanılabilirliğinin çocuk cerrahisi uzmanlarına sunularak görüşlerinin alınması hedeflenmektedir. İnteraktif şekilde toplanacak bu veriler ile içeriklerin oluşturulma stratejileri ve planlamaları revize edilerek, tıpta çocuk cerrahisi alanında dünyada ilk defa örnek bir ayna dünya oluşturulacak. Oluşturulan bu içerikler simülasyon şeklinde öğrenciler, akademisyenler ve klinisyenler tarafından deneyimlenebilecek. Tıptaki içeriklerin dijital teknolojiler ile daha verimli hale getirilmesi beklenmektedir.

Close