39th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Video Presentation - 9

Laparoscopic Roux-en-Y cysto-jejunostomy in a complicated Pancreatic Pseudocyst following SARS-CoV-2 virus pancreatitis in a child

MS Arda, A Huseynov, H İlhan
Eskisehir Osmangazi University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery

Pancreatic pseudocyst (PPC) is the rare complication of pancreatitis. Unlike to adults, it is ensued due to malunion of pancreatic ducts, autoimmune or frequently post-traumatic.

During follow up although it might resolve by conservative treatment, may necessitate interventional approaches. Even endoscopic or percutaneous treatments have been the first line treatment, surgery is inevitably necessary in case of complicated or >6 cm diameter. In this study laparoscopic Roux-en-Y cysto-jejunostomy (LRYCJ), to complicated PPC that did not respond to percutaneous drainage, has been presented.

Presentation: A 15-year-old boy had been admitted to state hospital with the complains of vomiting, epigastric pain two weeks after SARS-CoV-2 (SARSC2) virus infection. He has been following due to Autism.

Initially he had been treated conservatively due to pancreatitis. One month after, PPC (20 mm) distal to pancreas had been specified. He was referred to our department as the cyst got bigger (75 mm) with recurrent complains. No ductal connection was identified however thrombosis of splenic vein, dilated collateral and distal esophageal variceal veins was detected. Ultrasound guided percutaneous drainage has been performed however two weeks after, 95*75 mm PPC at the same location was detected.

LRYCJ was performed with four ports via suspending stomach and transvers colon. While Roux-en-Y has been performed through expanded umbilical incision cysto-jejunostomy was intracorporeally performed. Penrose drain was left close to cysto-jejunostomy. Oral feeding has begun on postoperative day 2, drain was removed on day 3. Fullfed and discharged on postoperative day 4. Patient did well after a follow up of 3 months.

Consequently, our case is the first reported PPC following pancreatitis owing to SARSC2 virus infection. Even endoscopic or percutaneous drainage is the most preferred approach for PPC, in case of large cyst or complicated ones, cysto-jejunostomy could be applied by minimally invasive approach in children also.

SARS-CoV-2 virüsenfeksiyonuna bağlı kronik pankreatit zemininde gelişen pankreas pseudokistinde Laparosokopik Roux-en-Y kistojejunostomi yaklaşımı

MS Arda, A Huseynov, H İlhan
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Pankreas pseudokisti (PP) çocuklarda travma sonrasında veya koledok ile pankreas kanalı birleşim anomalileri sonucunda görülen nadir bir durumdur. Spontan veya konservatif tedavi ile gerileyebildiği gibi girişim de gerektirebilir. Endoskopik ve perkütan girişimler ilk tercih olsa da 6 cm'den büyük çaptakilerde ve tekrarlaması durumunda cerrahi girişim gerekebilir. Çalışmamızda perkütan drenaja yanıt vermeyen komplike PP olgusunda laparoskopik Roux-en-Y kistojejunostomi (LRYKJ) yaklaşımı sunuldu.

Olgu: Otizm tanısı ile izlenen 15 yaşındaki erkek hasta, SARS-CoV-2 enfeksiyonundan iki hafta sonra karın ağrısı, kusma yakınması ile hastaneye başvurmuş. Pankreatit tanısı ile tedavi alan olgunun birinci ayında yapılan incelemelerinde pankreas distalinde 20 mm'lik PP saptanmış. İzleminde yakınmalarının devam etmesi ve kist boyutunun 75 mm'ye büyümesi nedeniyle kliniğimize refere edildi. Kistin pankreas kanalı ile bağlantısı yoktu. Splenik vende tromboz ve distal özefageal venlerde variköz değişiklikler görüldü. Ultrason eşliğinde perkütan drenaj yapıldı. Başta yakınmaları gerileyen olgunun yaklaşık iki hafta sonra tekrar yakınmaları başladı. Bu arada kistin komplike olduğu ve boyutunun 95 mm'ye büyüdüğü saptanması üzerine 4 port kullanılarak LRYKJ yapıldı. Loja penröz dren bırakılan olgu postoperatif 2. gün beslenmeye başladı. Postoperatif 3. gün tamamen ağızdan beslenen olgunun penröz dreni çekilerek taburcu edildi.

Sonuç olarak; hastamız SARS-CoV-2 enfeksiyonuna bağlı kronik pankreatit zemininde PP gelişen ilk olgudur. PP’de endoskopik ve perkütanöz girişimler ilk tercih olsa da kist boyutu ve tedaviye yanıtsız durumlarda cerrahi yaklaşım halen gerekebilmektedir. Çalışmamız LRYKJ’nin kronik ve komplike olmuş PP olan çocuk olgularda güvenli ve uygulanabilir olduğunu göstermektedir.

Close