39th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Poster - 28

TOMOGRAPHIC FINDINGS OF COVID-19 DISEASE MIMICKING LUNG INJURY

T Sekmenli, F Özcan Sıkı, M Sarıkaya, G Kaygısız Bayındır, M Gündüz, İ Çiftçi
Selcuk University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery

Background: Most children with SARS-CoV-2 infection have respiratory symptoms, so a variety of chest imaging methods have been used for diagnosis. Information on the radiological findings of coronavirus disease (COVID-19) in children is limited. We present two pediatric patients who mimic trauma-induced lung contusion but actually have active COVID-19 infection.

Case presentation : Two patients, one 10 years old and the other 12 years old, applied to our emergency department as a result of trauma. Computed tomography (CT) of the thorax, taken for evaluation, showed a frosted glass appearance with consolidation of the lung parenchyma. It was confirmed by the polymerase chain reaction (PCR) test that this image was not trauma-induced lung contusion but was dependent on active COVID-19 infection.

Conclusion: CT findings of active COVID-19 infection may mimic trauma-induced lung injury. Trauma type and recent respiratory tract infection findings should be considered and PCR testing should be performed.

TOMOGRAFİDE AKCİĞER YARALANMASINI TAKLİT EDEN COVİD-19 HASTALIĞI BULGULARI

T Sekmenli, F Özcan Sıkı, M Sarıkaya, G Kaygısız Bayındır, M Gündüz, İ Çiftçi
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

GİRİŞ:: SARS-CoV-2 enfeksiyonu olan çocukların çoğunda solunum semptomları mevcuttur, bu nedenle tedavide çeşitli göğüs görüntüleme yöntemleri kullanılmıştır. Çocuklarda koronavirüs hastalığının (COVID-19) radyolojik bulguları hakkında bilgi sınırlıdır. Biz travma bağımlı akciğer kontüzyonunu taklit eden ama eş zamanlı (COVID-19) enfeksiyonu olan iki çocuk hastayı sunuyoruz. [1]

OLGU SUNUMU : Travma nedeniyle acil servisimize başvuran biri 10 diğeri 12 yaşında iki hastanın çekilen bilgisayarlı tomografi (BT) sinde tespit edilen konsolidasyon ile birlikte buzlucam görünümünün ;pozitif çıkan polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testi ile eş zamanlı aktif COVID-19 enfeksiyonuna bağımlı olduğu anlaşıldı

KARAR: Aktif COVID-19 enfeksiyounun BT bulguları travma bağımlı akciğer yaralanmasını taklit edebilir. Travma şekli ve yakın zamanda geçirilen solunum yolu enfeksiyonu bulguları dikkate alınmalı ve PCR testi yapılmalıdır.

Close