39th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Poster - 31

Management Of Broncho-Cutaneous Fistula Caused By Gunshot İnjury

B Beger*, L Soysal*, C Etgül*, B Sönmez**
*Van Yüzüncü Yıl University Medical Faculty Department of Pediatric Surgery, VAN
**Van yuzuncuyı university pediatry department

Bronchopleural and broncho-cutaneous fistulas are a serious complication that can occur after a gunshot wound. Closing the air leak and treating the infection is essential for the fistula to heal. Initial treatment can usually proceed along the standard line, but if the fistula persists, treatment can become complicated. In this study, treatment and management of a persistent broncho-cutaneous fistula following a gunshot injury were evaluated.

As a result, antibiotherapy, occlusion of the fistula and supporting it with free flaps is a preferable method in the treatment of bronchocutaneous fistulas that may occur due to different reasons.

Ateşli Silah Yaranması Nedeniyle Oluşan Bronko-Kutanöz Fistülü Tedavisinin Yönetimi

B Beger*, L Soysal*, C Etgül*, B Sönmez**
*Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, VAN
**van yüzüncüyıl üniversitesi çocuk sağlığı ve hastalıkları kliniği

Bronkoplevral ve bronko-kütanöz fistüller, ateşli silah yaralanması sonrası oluşabilecek ciddi bir komplikasyondur. Fistülün iyileşmesi için hava sızıntısının kapatılması ve enfeksiyonun tedavisi şarttır. İlk tedavi genellikle standart çizgide ilerleyebilir, ancak fistül devam ederse tedavi komplike hale gelebilir. Bu calışmada , ateşli silah yaralanması sonrası oluşmuş inatçı bir bronko-kütanöz fistülün tedavisi ve yönetimi değerlendirildi.

Sonuç olarak farklı nedenlerle oluşabilecek bronkokutanöz fistüllerde antibiyoterapi,fistülün oklüze edilmesi ve serbest flepler ile desteklenmesi tedavide tercih edilebilir bir yöntemdir.

Close