39th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Poster - 96

EFFECT OF BLEOMISIN INJECTION IN PEDIATRIC PATIENTS WITH LYMPHATIC MALFORMATION IN THE GLUTEAL REGION

F Özcan Sıkı, M Sarıkaya, T Sekmenli, M Gündüz, İ Çiftçi
Selcuk University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery

İntroduction:

Lymphatic malformations (LM) are rare congenital anomalies. LM originating from the extremity in children is less common. Since the results of sclerosant injection are better, it is preferred to the surgical method. We analyzed the results of three patients with gluteal LM after sclerosing agent injection.

Case 1; A five years old male patient; he applied with complaints of recurrent perianal abscess and gluteal cellulitis. In the imagings, it was observed that he had a mixed type of gluteal LM and fistulized with the anal canal. With appropriate antibiotic therapy and repeated injection of sclerosing agent, LM size reduction was observed in both gluteal areas, and cellulitis and perianal abscess did not recur. It was observed that the fibrosis caused by the sclerosing substance also provided the closure of the fistula with the anal canal.

Case 2; 17 years old male patient, had 50x55 mm macrocystic LM in the left glutea. Almost complete normalization was observed with the injection of sclerosing agent.

Case 3; Three years old female patient, had 110x70 mm macrocystic LM in the left glutea. It was observed that the LM size decreased up to 22x34 mm with repetitive sclerosing agent injection.

Conclusions: Intralesional sclerosing agent injection can successfully manage LMs in rare areas. It can correct the complications and cosmetic problems caused by LMs.

GLUTEAL BÖLGEDE LENFATİK MALFORMASYONLU ÇOCUK HASTALARDA BLEOMİSİN ENJEKSİYONUNUN ETKİSİ

F Özcan Sıkı, M Sarıkaya, T Sekmenli, M Gündüz, İ Çiftçi
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

GİRİŞ: Lenfanfatik malformasyon(LM) lar nadir görülen konjenital anomalilerdir. Geleneksel tedavisi cerrahi eksizyondur, ancak yüksek komplikasyon oranı ,cerrahi sonrası sık nüksler ve kötü kozmetik sonuçlar nedeniyle artık intralezyonel sklerozan madde enjeksiyonu tercih edilmektedir. Gluteal bölgede oluşan ve sklerozan madde (bleomycin) enjeksiyonu ile başarılı bir şekilde yönetilen 3 LM olgusunu sunuyoruz.

OLGU-1: 5 yaş erkek hasta ; tekrarlayan perianal apse ve gluteal selülit şikayeti ile başvurdu. yapılan görüntüleme tetkiklerinde mikst tipte gluteal LM olduğu ve anal kanal ile fistülize olduğu görüldü. Uygun antibiyoterapi ile tekrarlayan sklerozan madde enjeksiyonu ile her iki gluteal alanda LM boyutunda küçülme görüldüğü gibi selülit ve perianal apse tekrarlamadı . Sklerozan maddenin oluşturduğu fibrozisin anal kanal ile olan fistülün de kapanmasını sağladığı görüldü.

OLGU-2: 17 yaş erkek hasta ; sol gluteada 50x55 mmlik makrokistik LM ile başvurdu ve sklerozan madde enjeksiyonu ile görüntüde tama yakın normalleşme olduğu görüldü .

OLGU-3: 3 yaş kız hasta , sol gluteada 110x70 mm lik makrokistik yapıda LM şikayeti ile başvurdu tekrarlayan sklerozan madde enjeksiyonu ile LM boyutlatının 22x34 mm ye kadar gerilediği görüldü.

SONUÇ: İntralezyonel sklerozan madde enjeksiyonu ile nadir görülen alanlarda oluşan LM' lar başarılı bir şekilde yönetilebilir.

Close