39th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Oral Presentation - 43

Management of pediatric patients with choledocholithiasis

CB Ünal, H Bektaş, M Akın, B Arı
ISTANBUL BASAKSEHİR CAM VE SAKURA CİTY HOSPİTAL PEDİATRİC SURGERY

Purpose

It was aimed to present the results of pediatric patients diagnosed and treated with choledocholithiasis (CL) in our clinic between May 2020 and September 2022.

Method

During the study period, 22 patients were treated with the diagnosis of CL.
ERCP was performed with 13 mm side-view duodenoscope in all patients, laparoscopic cholecystectomy (LC) was planned for those with cholelithiasis and it was performed on suitable patients.

Result

In children, as in adults, ERCP is the first recommended treatment method.
The use of ERCP in children is also on the rise, and complications are no higher than in adults.
In our series, our patients with choledocholithiasis; Sphincterotomy with ERCP, stone extraction followed by laparoscopic cholecystectomy (LC) treatment was performed.
In accordance with the literature, no serious complications developed.

Discusion

In children, open surgery or HJ should be performed only in selected cases, as in adult patients, and should not be the first choice.
ERCP can be applied in the diagnosis and treatment of choledocholithiasis in very young age and overweight children with a low complication rate.
Laparoscopic cholecystectomy after ERCP is a safe treatment method in childhood CL.

Koledokolitiazisli Çocuk Hastaların Yönetimi

CB Ünal, H Bektaş, M Akın, B Arı
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ ÇOCUK CERRAHİSİ

Amaç

Kliniğimizde Mayıs 2020-Eylül 2022 tarihleri arasında koledokolitiazis (KL) tanısı konulup tedavi edilen çocuk hastaların sonuçlarının sunulması amaçlandı

Method

Çalışma süresinde 22 hasta KL tanısıyla tedavi edildi. Tüm hastalara 13 mm’lik yan görüşlü duodenoskop ile ERCP yapıldı kolelitiazis olanlara laparoskopik kolesistektomi (LK) planlandı ve uygun hastalara yapıldı

Sonuç

Çocuklarda erişkinlerde olduğu gibi ERCP ilk önerilen tedavi yöntemidir. Çocuklarda da ERCP kullanımı artmakta ve komplikasyonlar erişkinlerden daha yüksek değil. Bizim serimizde, koledokolitiazisli hastalarımıza; ERCP ile sfinkterotomi, taş ekstraksiyonu ve sonrasına laparoskopik kolesistektomi (LK) tedavisi yapıldı. Literatürle uyumlu olarak ciddi komplikasyon gelişmedi.

Tartışma

Çocuklarda erişkin hastalar gibi açık cerrahi veya HJ sadece seçili olgularda yapılmalı, ilk tercih olmamalı. Koledokolitiazis tanı ve tedavisinde ERCP çok küçük yaş ve kilodaki çocuklarda düşük komplikasyon oranı ile uygulanabilir . Çocukluk çağı KL’de ERCP sonrası laparoskopik kolesistektomi güvenle uygulanabilecek tedavi yöntemidir.

Close