39th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Oral Presentation - 81

A notable cause of child burns: Social media

S Dayı, S Beyeç, B Dede, S İşçimen, M Anayurt, S Sancar
Health Sciences University, Bursa City Hospital

Aim:

Scald comes first in etiology in pediatric burns, followed by flame burns. These burns can be the result of accidents, neglect, or abuse. When the burn history of some recently burned children was questioned, they said they experienced what they saw on social media. It aims to present social media burn cases to raise awareness about the preventability of social media by drawing attention to the existence of burns in children.

Methods:

Patients hospitalized in Bursa City Hospital in the last 12 months were analyzed retrospectively. Children who said they were burned under the name of social media were included in the study. Age, weight, gender, burn type, length of stay, and graft need were recorded in these patients.

Results:

Eight patients (3 girls-5 and boys) affected by social media and burned were identified. The patients were between 6 and 12 years old. Four patients required grafting. Three patients were followed up with dressings, and one patient was followed up from the outpatient clinic. The length of stay was between 1-14 days. They reported being burned primarily out of curiosity and playing with their siblings.

Conclusion:

Children's unsupervised access to the Internet and unreliable sites at an early age exposes children to many dangers. On these sites, dangerously, children can be challenged to duel and be asked to conduct experiments and broadcast live. It is essential to be aware of this danger in child burns and to take steps to prevent it.

Çocuk yanıklarının önemli bir nedeni: Sosyal medya

S Dayı, S Beyeç, B Dede, S İşçimen, M Anayurt, S Sancar
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Şehir Hastanesi

Amaç:

Çocuk yanıklarında etiyolojide birinci sırada haşlanma, ikinci sırada da alev yanıkları gelmektedir. Bu yanıklar kaza, ihmal veya suiistimal sonucu olabilmektedir. Son dönemlerde yanan bazı çocuklarda yanık öyküsü sorgulandığında sosyal medyada gördüklerini deneyimleme sırasında olduğundan bahsetmişlerdir. Sosyal medyanın çocuk yanıklarındaki varlığına dikkat çekerek önlenebilirliği konusunda farkındalık oluşturmak için sosyal medya yanık vakalarının sunulması hedeflenmiştir.

Yöntem:

Bursa Şehir Hastanesinde son 12 ayda sosyal medya adını vererek yandıklarını söyleyen çocuklar retrospektif olarak çalışmaya alındı. Bu hastalarda yaş, kilo, cinsiyet, yanma şekli, yatış süresi, greft ihtiyacı kaydedildi.

Bulgular:

Sosyal medyadan etkilenerek yanan 8 hasta (3 kız-5 erkek) tespit edildi. Hastalar 6 yaş ile 12 yaş arasındaydı. 4 hastada greftleme ihtiyacı oldu. 3 hasta pansumanlarla, 1 hasta poliklinikten takip edildi. Yatış süresi 1-14 gün arasındaydı. Çoğunlukla merak edilerek ve kardeşleri ile oynarken yandıkları bilgisini verdiler.

Sonuç:

Çocukların internete ve güvenilir olmayan sitelere erken yaşlarda, denetimsiz bir şekilde ulaşıyor olmaları çocukları birçok tehlikeye maruz bırakmaktadır. Bu sitelerde tehlikeli olarak çocuklar düelloya davet edilebilmekte ve deneyler yapılması ve bunu canlı yayınlaması istenebilmektedir. Çocuk yanıklarında bu tehlikenin farkına varılması ve bunun önlenebilmesi için adımlar atılması çok önemlidir.

Close