40th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Poster - 36

A strange foreign body in the peritoneal cavity of an infant: Broken injection needle

Ü Bakal, T Tartar, T Akkuş, A Tümer, YE Dumandağ, A Kazez
Firat University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Elazig, Turkey

Introduction

Intraperitoneal needles are rarely seen in childhood. Best of our knowledge, non-ingested intraperitoneal needles seen on abdominal XR have not been reported before 6 months of age in the literature. Also, its entry location could not be clarified either.

Case presentation

A 44-day-old girl was brought to the hospital with complaints of respiratory difficulties and convulsions. Trisomy-13 Patau syndrome was described in this baby. While she is being followed in Neonatal Intensive Care Unit with a mechanical ventilator, a foreign body (3 cm long metal object) was noticed in an abdominal XR taken on the 4th month.

Physical examination revealed mild abdominal distension without tenderness. The plain abdominal radiographs taken in the last 1 month were examined retrospectively. 7 days before the consultation the same object was present in the right femoral region. Computed tomography revealed the 30 mm long hyperdense metallic foreign body (needle?), located retroperitoneally and intraperitoneally is observed in the right lower quadrant of the abdomen.

During operation the intestines were normal and there was no fluid in the abdomen. A broken injection needle found which was not penetrating or injuring the surrounding organs, and freely located in the peritoneum. It was removed easily. The postoperative course was uneventful and her treatment continued in pediatric intensive care unit.

Conclusions

Although needle is relatively common among abdominal foreign bodies, it is very rare in the peritoneal cavity. This present case is unique for its unusual object and route of foreign body entry into the abdominal cavity. It could not be explained clearly how the needle was penetrated into the abdomen. However, it is considered that she may have sunk from the groin area during a medical intervention while she was in the intensive care unit.

Bir bebeğin periton boşluğunda garip bir yabancı cisim: Kırık enjeksiyon iğnesi

Ü Bakal, T Tartar, T Akkuş, A Tümer, YE Dumandağ, A Kazez
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD, Elazığ

Giriş

İntraperitoneal iğneler çocukluk çağında nadiren görülür. Bildiğimiz kadarıyla, karın grafilerinde görülen yutulmamış intraperitoneal iğneler, literatürde 6 aylıktan küçük bebeklerde bildirilmemiştir. Ayrıca iğnenin giriş yeri de netleştirilememiştir.

Olgu sunumu

44 günlük kız hasta solunum güçlüğü ve kasılma şikayetleri ile hastaneye getirildi. Bebekte Trizomi-13 Patau sendromu tanımlandı. Yoğun bakım ünitesinde mekanik ventilatör ile takip edilirken 4. ayda çekilen karın röntgeninde yabancı cisim (3 cm uzunluğunda metal cisim) fark edildi.

Fizik muayenede karında hassasiyet olmaksızın hafif distansiyon saptandı. Son 1 ayda çekilen düz karın grafileri retrospektif olarak incelendi. Konsültasyondan 7 gün önce aynı cisim sağ femoral bölgede mevcuttu. Bilgisayarlı tomografide karın sağ alt kadranda (iğne?) retroperitoneal ve intraperitoneal yerleşimli 30 mm uzunluğunda hiperdens metalik yabancı cisim izlendi.

Ameliyat sırasında bağırsakları normaldi ve batında sıvı yoktu. Çevredeki organları delmeyen veya yaralamayan ve peritonda serbestçe yerleşmiş kırık bir enjeksiyon iğnesi bulundu. Kolayca çıkarıldı. Postoperatif süreci sorunsuz geçti ve tedavisi pediatrik yoğun bakım ünitesinde devam etti.

Sonuç

Abdominal yabancı cisimler arasında iğne nispeten yaygın olmasına rağmen, periton boşluğunda çok nadirdir. Vaka, alışılmadık nesnesi ve karın boşluğuna yabancı cisim giriş yolu açısından benzersizdir. İğnenin karın içine nasıl girildiği net bir şekilde açıklanamadı. Kırık iğnenin yoğun bakım ünitesinde yapılan tıbbi müdahale sırasında kasık bölgesinden batmış olabileceği düşünüldü.

Close