40th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association Congress

View Abstract

Oral Presentation - 27

Surgical approach to peeping testicle: What may be the first choice?

S Sancar, M Anayurt, S Dayı
Bursa City Hospital, Department of Pediatric Surgery

Aim: Peeping testis is a form of the intra-abdominal testis that moves in the processus vaginalis, which can extend to the scrotum. When it is evaluated as a non-palpable testis during physical examination, laparoscopy can be decided, and when it is palpable testis, the inguinal approach can be decided. It is aimed to evaluate the results of patients who were operated on with both methods.

Methods: Patients who were operated on for undescended testis and diagnosed as peeping testis between July 2019 and July 2023 were evaluated. Testes floating in the hernia sac along the inguinal canal from the internl inguinal ring were evaluated as peeping testicles in our study. In the physical examination, patients with non-palpable testicles were operated on with the laparoscopic method, and patients with palpable testicles were operated on with the open inguinal method. In patients diagnosed with the laparoscopic examination, the operation was continued by opening the inguinal canal. In both groups, surgical details, post-operative testicular location, and volume were evaluated.

Results: A total of 377 undescended testis surgeries were performed between the study dates. 45 of these were evaluated as peeping testicles. Ten testicles were operated with the laparoscopic method, and 35 testicles were operated with the open inguinal method. The mean follow-up was 2.6 years. In the postoperative follow-up, a decrease in testicular volume was observed in 5 patients compared to the contralateral testis. Three of them were patients who underwent laparoscopy and two were operated with the inguinal approach. There were no recurrent undescended testicles in both of the groups.

Conclusion: There was no difference in treatment results between the laparoscopic or inguinal approach to the peeping testis. When there is a non-palpable testis on physical examination, patients who are evaluated as peeping testicles with a more detailed anamnesis and examination can be treated with an inguinal approach without laparoscopy as first choice.

Peeping testiste cerrahi yaklaşım: İlk tercih ne olabilir?

S Sancar, M Anayurt, S Dayı
Bursa Şehir Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği

Amaç: Peeping testis, intraabdominal testisin skrotuma kadar uzanabilen prosessus vaginalis içinde hareket eden bir formudur. Bu nedenle testis muayenesinde bazen ele gelen bazen de ele gelmeyen bulgu verir. Bu hastalarda detaylı anamnez ve fizik muayene ile kasıkta şişlik şeklinde herni bulgusu alınabilir. Fizik muayene sırasında ele gelmeyen testis olarak değerlendirildiğinde laparaskopi, kasıkta iken yakalandığında inguinal yaklaşım kararı verilebilir. Her iki yöntemle de ameliyat edilen hastaların sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Temmuz 2019 ile Temmuz 2023 tarihleri arasında inmemiş testis nedeniyle ameliyat edilen ve peeping testis olarak değerlendirilen hastalar değerlendirmeye alınmıştır. Çalışmamızda iç delik ağzından itibaren kasık kanalı boyunca fıtık kesesi içinde yüzen testisler peeping testis olarak değerlendirildi. Fizik muayenede ele gelmeyen testisi olan hastalar laparaskopik yöntem, ele gelen testisi olan hastalar ingunal yaklaşımla ameliyat edilmiştir. Laparaskopik bakı ile peeping olarak değerlendirildiğine ameliyata inguinal kanal açılarak devam edilmiştir. Her iki grupta ameliyat detayları, ameliyat sonrası testis yerleşimi ve volümü değerlendirilmiştir.

Bulgular: Çalışma tarihleri arasında toplam 377 inmemiş testis ameliyatı yapılmıştır. Bunların 45’ü peeping testis olarak değerlendirilmiştir. On testis laparaskopik yöntem, 35 testis açık inguinal yöntemle ameliyat edilmiştir. Ortalama takip süresi 2.6 yıldır. Postoperatif takipte 5 hastada testis volümünde karşı taraf testise göre azalma izlenmiştir. Bunların üçü laparaskopi yapılan ikisi inguinal yaklaşımla ameliyat edilen hastalardı. Her iki grupta da tekrarlayan inmemiş testis görülmedi.

Sonuç: Peeping testiste laparaskopik yada inguinal yaklaşım arasında tedavi sonuçları açısından fark görülmemiştir. Fizik muayenede ele gelmeyen testis olduğunda daha detaylı anamnez ve muayene ile peeping testis olarak değerlendirilen hastalar laparaskopi yapılmadan ilk tercih olarak inguinal yaklaşımla tedavi edilebileceğini düşünüyoruz.

Close