6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Poster - 24

ANALYSIS OF 8 PEDIATRIC CASES WITH URACHAL CYST

Introduction and Objective: Urachal abnormalities are rare congenital lesions of genitourinary system. They rarely cause severe infections and malign degenerations. Furthermore, it affects parents and social life of the patients negatively because of umbilical discharge. Although this condition may be treated by open surgical procedure, laparoscopic surgery is preferred lately due to less pain, better cosmetc results and faster recovery period after the surgery.
The purpose of this study is to evaluate and present our patients with urachal cyst.

Material and method: Patients who had surgical procedure because of urachal cyst between 2012 and 2014 were evaluated retrospectively. Surgeries were performed as open or laparoscopic surgery depending on the surgeon.

Findings: Eight patients with mean age of 3.5 (1-8) were evaluated. Referral symptoms of the patients were persistent urinary tract infection, abdominal pain and persistent umbilical discharge. Patients were diagnosed by ultrasound. Cyst excision through open surgery was performed on 5 (63%) patients whereas laparoscopic cyst excision was applied on 3 (37%) patients. Mean surgery period was 25 (20-45) minutes. Patients who were followed for one day was discharged. No problem was detected during their follow-up for 3 months (2 months – 1 year) in average.

Conclusion: Urachal cysts should be considered in umbilical discharge and persistant urinary tract infection. Open and laparoscopic surgery are applied today. However, we believe that laparoscopic surgery is an advantageous method in terms of better comfort and better cosmetic results for the patient.

ÇOCUKLARDA URAKUS KİSTLİ 8 OLGUNUN ANALİZİ

Giriş ve Amaç: Urakal anomaliler genitoüriner sistemin nadir görülen konjenital lezyonlarından biridir. Bunlar nadiren ciddi enfeksiyonlar ve malign dejenerasyona yol açabilirler. Ayrıca tekrarlayan göbek akıntısı nedeniyle aileleri ve hastaların sosyal yaşamını olumsuz etkilemektedir. Açık cerrahi ile tedavi edilebileceği gibi son yıllarda ameliyat sonrası daha az ağrı, daha iyi kozmetik sonuç ve hızlı iyileşme nedenleriyle laparoskopik cerrahi tercih edilmektedir.
Bu çalışmanın amacı urakal kistli hastaları değerlendirip sunmaktır.

Materyal ve Metod: 2012-2014 yılları arasında urakus kisti nedeniyle cerrahi işlem yapılan hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların ameliyatları cerrahın tercihine bağlı olarak açık veya laparoskopik olarak yapıldı.

Bulgular: Yaşları ortalama 3.5 (1-8) yaş toplam 8 hasta değerlendirildi. Hastaların başvuru semptomları tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu, karın ağrısı ve göbekte tekrarlayan akıntı idi. Hastalara ultrasonografi ile tanı konuldu. Beş (% 63) hastaya açık cerrahi ile kist eksizyonu yapılırken, 3 (%37) hastaya laparoskopik olarak kist eksizyonu yapıldı. Ameliyat süreleri ortalama 25 (20-45) dk arasındaydı. Ameliyat sonrası bir gün takip edilen hastalar taburcu edildi. Ortalama 3 ay (2ay-1 yıl) lık takiplerinde herhangi bir problem görülmedi.

Sonuç: Göbek akıntısı ve tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonunda urakus kistleri akılda tutulmalıdır. Günümüzde açık ve laparoskopik cerrahi uygulanmaktadır. Ancak laparoskopik cerrahi hastaya daha iyi konfor ve daha iyi kozmetik görünüm sağladığı için avantajlı bir yöntem olduğunu düşünmekteyiz.  

Close