6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Poster - 43

Our combined treatment experience on ischemic necrosis of the penis: Hyperbaric Oxygen Therapy + Mannitol + Pentoxifylline

Introduction: Although circumcision is one of the most common urological procedures in our country, unfortunately it is still being performed by allied health personnel and people who do not have medical license. But often the doctors deal with the complications after these operations made under non-sterile conditions.

Case: A 10-year-old patient had been circumcised by a circumciser at home about 1 day ago. After mild bleeding about 12 hours, he had control the bleeding by binding a gauze at the penis root. Then, he had say to the family to untie the gauze 1 day after. After about 16 hours, the patient was admitted to the emergency department because of discoloration and pain. No bleeding was observed after opening the tie around the penis. The patient has received intravenous antibiotics, mannitol and oral pentoxifylline. The penis has been covered with a dressing containing antibiotic cream. 8 Fr urethral catheter was used for urinary diversion. Hyperbaric oxygen therapy (HBOT) has been carried out under 2.4 ATA (Atmosphere absolute) pressure 120 minutes twice daily. The treatment was lasted for 4 days of a total of 11 sessions. During this time the color of the glans has been returned gradually to normal and the patient was discharged on the 7th day. No urethral stenosis has been observed on the controls.

Conclusion: Glans necrosis after circumcision occurs after using tight bandages, local anesthetic and unipolar cautery. After long-term devascularisation like in our patient, combination of mannitol + pentoxifylline + HBO therapy may be useful. Of course, the most important point to reduce these complications is to ensure the circumcision only done by physicians.

Key words: Circumcision, penile necrosis, hyperbaric oxygen therapy, mannitol, pentoxifylline

Penis iskemik nekrozunda uyguladığımız kombine tedavi tecrübemiz: Hiperbarik Oksijen Tedavisi + Mannitol + Pentoksifilin

Giriş: Sünnet ülkemizde uygulanan en sık ürolojik prosedürlerden biri olmakla beraber maalesef hala yardımcı sağlık personeli veya tıbbi ehliyeti olmayan kişiler tarafından da yapılmaktadır. Fakat çoğu zaman non-steril şartlarda yapılan bu işlem sonrası oluşan komplikasyonların tedavisi ile uzman doktorlar ilgilenmektedir.

Olgu: 10 yaşındaki hasta yaklaşık 1 gün önce evde sünnetçi tarafından sünnet edilmiş. Yaklaşık 12 saat süren sızıntı tarzı kanaması sonrası penis kökünden gazlı bez ile sıkılarak hastanın kanaması kontrol altına alınmış. Hastaya bu bezin 1 gün sonra açılması söylenmiş. Hasta yaklaşık 16 saat sonra renk değişikliği ve ağrı nedeniyle acil servisimize başvurdu. Penis kökündeki sargısı açıldıktan sonra kanama gözlenmedi. Hastaya intravenöz antibiyotik, mannitol ve oral pentoksifilin başlandı ve vaskülarizasyonu bozulan bölge antibiyotikli kremli pansuman ile kapatıldı. 8 Fr üretral katater takıldı. Hastaya her biri 2.4 ATA (Atmosphere absolute) basınçta ve 120 dakika süre ile gerçekleştirilen hiperbarik oksijen tedavisi  (HBOT) başlandı.   Tedavisi 4 gün süresince günde 2 seans olarak gerçekleştirildi. Hastaya toplam 11 seans HBOT uygulandı. Bu süre boyunca glansın renginde giderek açılma olan hasta 7. Gün servisten taburcu edildi. Sonraki kontrollerinde üretral stenoz gelişmedi.

Sonuç: Sünnet sonrası glans nekrozu kullanılan sıkı bandaj, lokal anestezikler ve unipolar koter kullanımı sonrası görülebilir. Bizim hastamızda olduğu gibi uzun süreli vaskülarizasyon bozukluğu halinde kullandığımız kombine mannitol + pentoksifilin + HBO tedavisi yararlı olabilir. Tabi ki sünnetin hekimlerce yapılması bu komplikasyonların azalmasında en önemli noktadır.

Anahtar kelimeler: Sünnet, penil nekroz, hiperbarik oksijen tedavisi, mannitol, pentoksifilin

Close