6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Video Poster - 5

CİDDİ KORDİLİ PROKSİMAL HİPOSPADİASLI OLGULARIN CERRAHİSİNDE TEKNİK İNCELİKLER

Proksimal hipospadias tüm hiposadias olgularının %20 lik kısmını oluşturmaktadır.Bu olguların cerrahisinde üretral platenin korunması veya kesilmesine göre iki ana yöntem vardır.(Tek aşamalı ya da çift aşamalı yöntemler)
Hipospadias cerrahisinde üretral platenin elastikiyeti, genişliği ve kordinin derecesi ameliyatın tipini belirler. Komplikasyon oranlarının düşük olması ve ideal penis boyutuna erişme daha fazla olduğu için iki aşamalı yöntemler daha çok tercih edilmektedir. Yine de uygun vakalarda tek aşamalı yöntemlerin de başarı oranı tatmin edicidir.
Bu çalışmada penoskrotal ve perineal hipospadias olgularındaki teknik incelikler tek aşama ya da çift aşama tercih kriterleri ve sonuçları sunulmaktadır.

2002-2015 yılları arasında yapılan 2-10 yaş arası 28 primer kompleks hipospadias olgusu sunulmaktadır. Onbir vaka tek aşama da 17 vaka çift aşama olarak yapılmıştır. Tek aşamada yapılan 11 olgunun 6 tanesi 2-5 defa opere edilmiştir. İki aşamada yapılan 17 olgunun 6 tanesinde re-operasyon gerekmiştir.

Degloving, radikal bulber disseksiyon, multıple ventral longitudinal ve transver tunika albugineaya yapılan yüzeyel insizyon, dorsal mıdline plikasyon yapılmadan üretral plate feda edilmemelidir.
Kordinin ne kadar düzeltilebileceği yapılacak manevralarla belirlenebileciği için üretral plate başlangıçta feda edilmemelidir.

 

Close