6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Video Poster - 7

Robotic varicocelectomy

We performed Palomo varicocelectomy with DaVinci Robotic Surgical system. Robitic Palomo varicocelectomy was performed in 5 patients safely (15-17 y). The patients were discharged at same day unevetfully. No complications were encountered during early postoperative period. 

Robotik varikoselektomi

Çocukluk çağında varikoselektomi için uygulanan yöntemlerden biri olan Palomo yöntemini, kliniğimizde DaVinci Robotik Cerrahi sistemi ile uyguladık. Yaşları 15 ile 17 arasında 5 hastaya uygulanan Robotik Palomo varikoselektomi, oldukça güvenli şekilde yapılabilmektedir. Hastalar aynı gün taburcu olabilmektedirler. Erken dönemde,  herhangi bir komplikasyonla karşılaşılmamıştır. 

Close